Uitspraak: Rabobank handelt in strijd met de Algemene Bankvoorwaarden door renteopslag eenzijdig te verhogen

Meneer E is een vastgoedeigenaar en verhuurt appartementen en woningen aan derden. Om deze appartementen en woningen te kunnen kopen heeft meneer E diverse geldleningsovereenkomsten gesloten met Rabobank. Dit zijn meerdere zakelijke 'Roll-Over-leningen' waarbij de rente vastgesteld wordt op basis van het Euribortarief. Op de rechtsverhouding tussen Rabobank en meneer E is artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden van toepassing. Dit artikel betreft de zorgplicht van de Rabobank. Rabobank dient bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Daarbij dient zij naar beste vermogen rekening te houden met de belangen van de cliënt.

Rabobank acht versnelde aflossing noodzakelijk door hoge restant van de hoofdsom

Rabobank is in mei 2011 met meneer E overeengekomen dat voor de panden in Breda het opslagpercentage 1,4 % bedraagt. In 2013 is het opslagpercentage voor de panden in Tilburg vastgesteld op 1,9 %. In november 2013 hebben Rabobank en meneer E overleg gehad over het aflossingsniveau van de diverse leningen. Rabobank heeft toen aan meneer E per e-mail laten weten dat zij versnelde aflossing noodzakelijk achten doordat het restant van de hoofdsom ten opzichte van de executiewaarde 103 % bedraagt. Er waren in dat jaar al eerder afspraken gemaakt over de rente- en aflossingsverplichtingen. Deze liepen tot 2016. Rabobank wilde op korte termijn met meneer E in gesprek over de financieringsvoorwaarden vanaf 2016.

In 2015 heeft Rabobank meerdere financieringsvoorstellen gedaan aan meneer E. Meneer E heeft deze niet geaccepteerd. Volgens hem kan Rabobank niet nu de voorwaarden nog wijzigen. Rabobank is het niet met deze stelling eens. Rabobank stelt dat door een verandering van inzicht en door economische ontwikkelingen de situatie kan ontstaan dat Rabobank maatregelen dient te nemen en stelt dat zij eventueel de relatie met meneer E zou kunnen beëindigen. Rabobank is echter bereid de relatie met meneer E voort te zetten indien meneer E een acceptabel herstructureringsvoorstel doet. Meneer E en Rabobank zijn niet tot overeenstemming gekomen waarop Rabobank meneer E in november 2015 heeft bericht dat zij per direct de financiering opzegt. Rabobank stelt dat zij zelf de voorwaarden wilt bepalen waaronder zij een krediet aan een kredietnemer verstrekt en dat zij dit zich niet voor laat schrijven. Alleen daarom al zegt Rabobank de kredietrelatie op. Alle kredieten dienen per 1 juli 2014 afgelost zijn. Dit bedraagt € 2.156.674,-.

Meneer E heeft vervolgens een kort geding gestart tegen de Rabobank en de rechtbank verzocht Rabobank te verplichten de aan hem verstrekte financieringen te continueren. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Rabobank en meneer E in november 2013 de afspraak hebben gemaakt de situatie medio 2016 te herzien. Dit geldt volgens de rechtbank ook voor het rentetype en renteopslag. Rabobank diende dus de financieringen te continueren. In mei 2016 heeft Rabobank meneer E meegedeeld dat het rentepercentage wordt verhoogd naar 2,2 %. Dit percentage is per 1 juli 2017 verhoogd naar 2,4 %.

Rechtbank: Rabobank dient bij toepassing van de Bankvoorwaarden de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen

Volgens meneer E staat artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden in de weg aan de toepassing van de in artikel 25 onder A van de Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen opgenomen bepaling. In dit artikel is opgenomen dat Rabobank de opslag altijd kan wijzigen. Meneer E heeft hieromtrent dan ook een procedure gestart bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Volgens de rechtbank dient artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden zo uitgelegd worden dat de Rabobank bij de toepassing van elke bepaling van de Algemene of Bijzondere Bankvoorwaarden de nodige zorgvuldigheid in acht dient te nemen en bij die toepassing naar beste vermogen rekening dient te houden met de belangen van de cliënt. Juist bij een bepaling zoals artikel 25 onder a is het zorgvuldigheidsbeginsel van belang om de grenzen aan te geven waarbinnen Rabobank gebruik mag maken van haar bevoegdheid.

Rabobank heeft een contractuele bevoegdheid om de door de kredietnemer te betalen opslag te verhogen. Dit heeft financiële gevolgen voor de kredietnemer en op grond van artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden dient de Rabobank bij de uitoefening van haar bevoegdheid naar beste vermogen rekening te houden met de belangen van haar cliënt. Ook dient zij de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Dit betekent dat de Rabobank ten minste informatie moet inwinnen over de financiële toestand van meneer E en/of zijn onderneming. Meneer E is op zijn beurt weer verplicht deze informatie te verstrekken. Rabobank dient daarnaast gegevens uit regelgeving voor de banken te verzamelen nu ook de belangen van de Rabobank een rol mogen spelen doordat meneer E en Rabobank een flexibele rente en flexibele opslag zijn overeengekomen. Op basis van al deze informatie dient Rabobank te beoordelen welk opslagpercentage aan de orde is.

Rabobank heeft de grenzen van haar contractuele bevoegdheid overschreden

Rabobank heeft bij de beoordeling van de opslag niet de recente informatie van meneer E en zijn bedrijf in aanmerking genomen. Rabobank is daarom tekortgekomen in de nakoming van artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden en kan dit niet ongedaan maken. Zij heeft de grenzen van haar contractuele bevoegdheid overschreden. De percentages voor de wijzigingen blijven van kracht, aldus de rechtbank. Rabobank dient aan meneer E alles wat meer is betaald dan de opslagen van 1,4 % en 1,9 % terug te betalen totdat een nieuw opslagpercentage vaststaat.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Financieel recht advocaten

Heeft u het vermoeden dat u ook schade heeft geleden als gevolg van een eenzijdige renteopslag door uw bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant