Uitspraak: De Hypotheker schendt zorgplicht door consumenten ondeugdelijk advies te geven

In 1997 kopen meneer en mevrouw E een woning en wenden zich tot De Hypotheker Rotterdam Westblaak B.V. (hierna: “De Hypotheker”) voor de financiering van deze woning. De Hypotheker bemiddeld voor meneer en mevrouw E bij de totstandkoming van het ‘DBV Hypotheekplan’ met Spaarinvest Verzekering bij Bouwfonds Hypotheken en DBV Levensverzekeringsmaatschappij. Het totale bedrag van de hypothecaire lening bedraagt € 280.073,02. Dit bedrag is gesplitst in een overbruggingshypotheekdeel, een aflossingsvrij hypotheekdeel en een spaarhypotheekdeel. Om het spaarhypotheekdeel af te lossen sluiten meneer en mevrouw E een ‘Spaarinvest Verzekering’ bij DBV Levensverzekeringsmaatschappij af. Deze verzekering loopt tot 1 oktober 2017. De premies voor deze spaarhypotheek worden vooraf in een depot gestort.

In december 2002 willen meneer en mevrouw E hun DBV Hypotheekplan omzetten en wenden zich opnieuw tot De Hypotheker. De hypotheek, die op dat moment € 259.108,50 bedroeg, is omgezet en opgesplitst in twee hypotheekdelen: een aflossingsvrij hypotheekdeel van € 136.081,88 met een looptijd van 75 jaar en een spaarhypotheekdeel van € 123.026,62 met een looptijd van 15 jaar en een daaraan gekoppelde levensverzekering.

De Hypotheker: levensverzekering kan belastingvrij worden afgelost

In 2008 blijkt het depot waar de premies voor de spaarhypotheek in zijn gestort leeg en na een aantal gesprekken met een adviseur van De Hypotheker wordt er in november een aanvraag bij ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. (handelend onder de naam Florius, hierna: “Florius”) ingediend voor het wijzigen van het spaarhypotheekdeel. Volgens De Hypotheker kunnen meneer en mevrouw E de lopende levensverzekering belastingvrij aflossen. In april 2009 wordt de hypotheek van meneer en mevrouw E omgezet naar Florius. De hoogte van de hypotheek bedraagt dan € 173.312,71 en is weer in twee delen opgesplitst. Het eerste deel bedraagt € 116.078,44 en is een aflossingsvrij hypotheekdeel met wederom weer een looptijd van 75 jaar en het tweede deel is een annuïteitenhypotheekdeel van € 57.234,27 met een looptijd van 30 jaar.

De levensverzekering wordt afgelost. In augustus 2012 ontvangen meneer en mevrouw E een brief van de Belastingdienst met vragen over deze afkoop. Volgens de Belastingdienst is er niet voldaan aan de vrijstellingsvoorwaarden waardoor het rentebestanddeel wat in de uitkering inbegrepen zat van € 28.218 belast wordt. Naar aanleiding van deze brief stellen meneer en mevrouw E De Hypotheker aansprakelijk voor de geleden en te lijden schade als gevolg van de door De Hypotheker gegeven adviezen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar erkent dat De Hypotheker onjuist advies heeft gegeven aan meneer en mevrouw E en is bereid de naheffing van de Belastingdienst te vergoeden.

Consumenten stellen € 114.000 schade te hebben geleden door onjuist advies

Als gevolg hiervan besluiten meneer en mevrouw E juridische bijstand in te schakelen van De Rechtsagent. De Rechtsagent stelt De Hypotheker aansprakelijk voor de overige schade naast de naheffingsaanslag. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar draagt vervolgens het dossier over aan HDI-Gerling. HDI-Gerling ontkent dat meneer en mevrouw E verdere schade hebben geleden. Meneer en mevrouw E laten daarom een berekening opstellen door het bureau Fine Tuning Personal Finance. Zij stellen de door meneer en mevrouw E geleden schade vast op € 114.000.

Meneer en mevrouw E starten een procedure bij de rechtbank Rotterdam. Zij stellen dat De Hypotheker toerekenbaar tekort is geschoten en de schade die zij hebben geleden dient te vergoeden. Volgens meneer en mevrouw E heeft De Hypotheker niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakman mag worden verwacht.

De Hypotheker erkent dat zij een fout hebben gemaakt door te stellen dat de levensverzekering belastingvrij kon worden afgelost. Echter, deze schade is vergoed en zij betwisten dat haar advies verder nog onjuistheden bevat.

Rechtbank: De Hypotheker dient de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen

Op grond van artikel 7:401 van het Burgerlijk Wetboek moet een hypotheekadviseur bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Er rust dus een zorgplicht op de hypotheekadviseur. Deze zorgplicht houdt bij het oversluiten of omzetten van een hypotheek in dat de hypotheekadviseur dient te onderzoeken of het oversluiten/omzetten in het belang is van zijn cliënt. Meneer en mevrouw E stellen dat indien zij een juist advies hadden ontvangen van De Hypotheker zij de hypotheek niet over hadden gesloten. Het advies van de hypotheekadviseur heeft er in deze situatie dus toe geleid dat meneer en mevrouw E per saldo duurder uit zijn dan zonder het advies.

De rechtbank oordeelt dat het advies van De Hypotheker ondeugdelijk was. Er had van De Hypotheker verwacht mogen worden dat zij zou onderzoeken of de omzetting van de hypotheek in het belang was van meneer en mevrouw E. Juist omdat de door de Hypotheker geadviseerde constructie financieel nadelig was voor meneer en mevrouw E maakt dat De Hypotheker dit onderzoek zeker diende te verrichten. Volgens de rechtbank heeft De Hypotheker dan ook niet gehandeld zoals van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht.

De Hypotheker heeft zorgplicht geschonden en dient schade te vergoeden

De rechtbank verklaart dat De Hypotheker toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar zorgplicht en veroordeelt De Hypotheker tot het vergoeden van de door meneer en mevrouw E geleden schade zij als gevolg van deze tekortkomingen hebben gelden. De hoogte van deze schade dient nader opgemaakt te worden bij staat.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van onjuiste of onvolledige advisering of bemiddeling bij het oversluiten of afsluiten van uw hypotheek? Of heeft u een ander geschil met uw financieel adviseur, bank of verzekeraar? De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met procederen tegen voornoemde instellingen. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Klik hier voor de volledige uitspraak d.d. 9 maart 2016 van de Rechtbank Rotterdam.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant