Uitspraak: Beëindiging van bankrelatie moet tijdelijk worden uitgesteld

Eiseres houdt zich bezig met groothandel de groothandel in elektronische communicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen. Zij houdt een bankrekening aan bij ABN Amro. ABN Amro heeft eiseres meerdere vragen gesteld over haar bedrijfsvoering. Op 29 april 2021 heeft ABN Amro de relatie met eiseres beëindigd. Als reden voor de opzegging geeft de bank dat zij geen duidelijkheid heeft gekregen over het verdienmodel, de bedrijfsvoering en de financiële status van de vennootschap.

Nadat eiseres een kort geding had aangekondigd heeft ABN AMRO de datum van beëindiging opgeschort, uiteindelijk totdat in dit kort geding vonnis is gewezen.

Het geschil

Eiseres vordert ABN Amro te gebieden de bankrelatie volledig te herstellen. Ze stelt dat ze steeds bereid is geweest vragen te beantwoorden. Zij is van mening dat zij alle vragen adequaat heeft beantwoord, dat zij zich niet schuldig maakt aan witwassen en dat de bank dus geen risico loopt.

ABN Amro stelt de bedrijfsvoering van eiseres onaanvaardbare risico’s met zich brengt.

De beoordeling

ABN Amro heeft verschillende voorbeelden genoemd van volgens haar ongebruikelijke transacties. Zo zijn er bijvoorbeeld miljoenen overgeboekt naar eiseres afkomstig van een inmiddels gefailleerd Zwitsers bedrijf. Daarnaast heeft zij gesteld dat eiseres weliswaar formeel gezien alle vragen van ABN AMRO die zij in haar eerste brief heeft gesteld heeft beantwoord, maar dat deze antwoorden dermate summier en algemeen waren dat zij de integriteitsrisico’s niet kon beoordelen.

Eiseres is echter van mening dat zij heeft voldaan aan haar informatieplicht en probeert alle verwijten van ABN Amro te weerleggen. Ook voert eiseres aan dat zij regelmatig onderwerp is van een derdenonderzoek door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft nooit onregelmatigheden geconstateerd.

De voorzieningenrechter is echter niet overtuigd van het verweer van eiseres. Haar standpunt dat ABN Amro nog steeds geen grip op de onderneming en het verdienmodel van eiseres heeft gekregen en daarmee onvoldoende in staat is om het integriteitsrisico te beoordelen, is niet onredelijk, zo stelt de voorzieningenrechter. Verder stelt de voorzieningenrechter vast dat eiseres de mogelijkheid heeft om via een Duitse bank zaken te blijven doen. Mede aan de hand van deze mogelijkheid is de opzegging, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

De beslissing

De voorzieningenrechter gebiedt ABN Amro de bankrelatie voor een periode van 60 dagen voort te zetten, zodat eiseres in de gelegenheid kan worden gesteld elders een bankrelatie aan te gaan.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant