De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) is in het leven geroepen om de integriteit van het financiële stelsel te beschermen. Door middel van deze wet- en regelgeving kunnen financiële instellingen onderzoek doen naar klanten waarvan ze een vermoeden hebben dat ze zich bezighouden met criminele activiteiten. Helaas heeft dit ook een keerzijde. Het kan nadelige gevolgen hebben als u onterecht op de ‘verkeerde’ lijst komt te staan.

Wat betekent Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is in het leven geroepen om de integriteit van het financiële stelsel te handhaven. De Wet moet voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met hun misdaden hebben verdiend. Ook moet er worden voorkomen dat (crimineel)geld gebruikt wordt voor de financiering van terrorisme.

Waarom is de Wwft belangrijk?

De Wwft is bedoeld om terrorismefinanciering en het witwassen van geld te bestrijden. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Terrorismefinanciering houdt in dat het vergaarde vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

Bedrijven en particulieren kunnen bewust of onbewust gebruikt worden om crimineel geld wit te wassen of voor het financieren van terroristische organisaties. Dit is de reden dat de Wwft in het leven is geroepen. Het verplicht financiële instellingen om onderzoek te doen naar haar klanten, maar ook om ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden.


Wat zijn ongebruikelijke transacties?

Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld opnames, stortingen en betalingen die niet passen in het normale patroon van een rekeninghouder. De financiële instelling bepaald aan de hand van een lijst met risico’s of de transactie ongebruikelijk is. Deze risicolijsten kunnen per instelling verschillen. Een aantal punten waar instellingen op letten zijn:

 • ongewone grote stortingen, betalingen met contant geld en geldopnames;
 • grote transacties die niet verklaard kunnen worden uit de gewone bedrijfsvoering van een klant;
 • geldwisseltransacties van ongewoon grote bedragen;
 • transacties naar een hoog risico land ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering of een oorlogsgebied.

Wie is Wwft plichtig?

Elke onderneming of instelling die te maken heeft met de aankoop of verkoop van goederen en/of diensten heeft te maken met de Wwft. Hieronder vallen bijvoorbeeld;

 • banken
 • belastingadviseurs
 • advocaten
 • notarissen
 • makelaars

Ook mensen die bemiddelen bij de aankoop en verkoop van bijvoorbeeld juwelen, kunstvoorwerpen en/of voertuigen. Deze financiële dienstverleners hebben vaak te maken met klanten die aanzienlijke bedragen heen en weer sturen. De dienstverleners hebben goed zicht op het transactieverkeer en kunnen zo voorkomen dat criminelen gebruik maken van hun diensten om geld wit te wassen of terrorisme te financieren.


Kan een instelling mij weigeren als klant of de zakelijke relatie met mij beëindigen?

Een financiële instelling kan besluiten dat een zakelijke relatie een te groot risico met zich meebrengt. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • cliënten willen geen of onvoldoende persoonsgegevens geven;
 • cliënten willen anoniem blijven of geeft foute identiteitsgegevens;
 • cliënten staan op een sanctielijst, zoals de nationale sanctielijst terrorisme.

Wat zijn de gevolgen van een Wwft onderzoek?

Als de bank van mening is dat u niet voldoet aan de verplichtingen van de Wwft dan kan uw zakelijke relatie worden opgezegd. Heeft u bijvoorbeeld niet voldaan aan de verplichtingen op uw betaalrekening bij de bank dan kan het zo zijn dat ook uw hypothecaire lening wordt stopgezet. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden opgenomen in interne en externe verwijzingsregisters, wat het moeilijk maakt om een andere bank te vinden.

Wie controleert de naleving van de Wwft?

De naleving van de Wwft wordt gedaan door de onderstaande toezichthouders;

Op de belastingdienst.nl kunt u duidelijk zien hoe de verdeling van branches is onder de toezichthouders.


Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant