Uitspraak: Bewerkt identiteitsdocument is voldoende

De ABN AMRO zou ten onrechte een bewerkt identiteitsdocument afkeuren voor het cliëntenonderzoek. De bank voert aan dat zij alleen aan haar verplichtingen op grond van de Wwft kan voldoen door identificatie en verificatie uit te voeren aan de hand van een foto of scan van een onbewerkt identiteitsdocument. De consument denkt hier anders over en dient een klacht in bij Kifid.

Aanleiding

De consument houdt al geruime tijd een betaalrekening aan bij de ABN AMRO. Op een gegeven moment in 2019 is de bank begonnen met het opnieuw verifiëren van de identiteit van haar cliënten. De consument heeft een brief ontvangen van de bank om zich online te verifiëren.

De bank voert aan dat de identificatieplicht moet worden uitgevoerd volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Door deze controle uit te voeren kan er geen misbruik worden gemaakt van de rekeningen.

De consument heeft op 30 september 2020 het online identificatieproces doorlopen. Ze heeft tijdens het identificatieproces de voor- en achterzijde van haar identiteitsdocument afgeplakt met plakband. Ook is het burgerservicenummer (BSN) afgeplakt. Daarna heeft zij de voor het identificatieproces benodigde foto gemaakt van het identiteitsdocument.

De bank heeft op 27 oktober 2020 laten weten dat het proces niet goed is verlopen en heeft haar verzocht het opnieuw uit te voeren. Hier is de consument niet mee akkoord gegaan en heeft een klacht ingediend bij de bank. Volgens de consument zou de foto van haar afgeplakte identiteitsdocument moeten volstaan.

Uit een later gesprek met de bank heeft ze te horen gekregen dat zij op haar identiteitsdocument de datum en instantie mocht zetten, zolang de tekst en de foto op het identiteitsdocument zichtbaar blijven. De consument heeft vervolgens het proces opnieuw doorlopen.

Op 7 december 2020 heeft de bank telefonisch laten weten dat het identificatieproces weer is afgekeurd, waarna de consument op 8 februari 2021 een klacht bij Kifid heeft ingediend.

De Klacht

De consument stelt dat de bank ten onrechte geen bewerkte foto van haar identiteitsdocument accepteert. Zij vraagt zich af of de bank wel juist handelt. Volgens de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kan zij volstaan met een bewerkte kopie of scan, zolang niet door de tekst of de foto op het identiteitsdocument is geschreven. Dit heeft een medewerker van de bank ook aangegeven in een eerder telefoongesprek.

Op de website van de Rijksoverheid wordt vermeld dat banken en financiële dienstverleners niet verplicht zijn om een kopie of een scan van het identiteitsdocument te maken. Zij zijn enkel verplicht de gegevens van het identiteitsdocument te controleren en vast te leggen. De consument heeft verder gesteld dat het BSN niet nodig is voor identificatie op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het BSN kan daarom worden afgeschermd.

De consument vordert een verklaring voor recht dat een foto of scan van haar bewerkte identiteitsdocument voldoende is om te voldoen aan de identificatieplicht.

De Beoordeling

De vraag die de commissie moet beantwoorden is of de bank een foto of scan van een onbewerkt identiteitsdocument van de consument mag verwerken om te voldoen aan de verplichtingen onder de Wwft. De commissie komt tot de conclusie dat de bank een foto of scan van een onbewerkt identiteitsdocument mag opvragen om te voldoen aan de identificatie- en verificatieplicht. Een kopie van de foto of scan mag vervolgens alleen worden vastgelegd als de pasfoto is afgeschermd en een watermerk is aangebracht.

Instellingen, waaronder de ABN, zijn verplicht op grond van de Wwft verplicht een cliëntenonderzoek te verrichten. Dit onderzoek is erop gericht om de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren. Van het gebruikte identiteitsdocument moet de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte worden vastgelegd. Dit volgt uit artikel 33 Wwft.

Verwerking Persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is toegestaan wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). ​​De bank heeft in dit geval voldoende gemotiveerd onderbouwd dat het noodzakelijk is om een onbewerkt identiteitsdocument op te vragen om aan haar verplichting tot identificatie- en verificatie van de identiteit van de betreffende cliënt te kunnen voldoen.

Resumerend is de commissie van oordeel dat de bank wel een foto of scan van het onbewerkte identiteitsdocument van de consument mag opvragen voor identificatie- en verificatie doeleinden, maar dat zij die foto of scan niet onbewerkt mag vastleggen en bewaren. De bank zal in ieder geval de pasfoto moeten afschermen en een watermerk moeten aanbrengen. De consument mag daarom niet schrijven op de foto of scan die zij aanlevert ter identificatie. Zij mag wel van de bank eisen dat de kopie die zij vastlegt en bewaart bewerkt wordt. De klacht van de consument is gedeeltelijk gegrond.

De Beslissing

De commissie verklaart voor recht dat een bewerkte kopie van het identiteitsdocument van de consument volstaat om te voldoen aan de verplichting van artikel 33 Wwft.

Lees hier de gehele uitspraak van het Financieel Klachteninstituut Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant