Uitspraak: Onnodige registratie in verwijzingsregisters

De Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna; Rabobank) heeft de persoonsgegevens van de consument geregistreerd in de interne en externe verwijzingsregisters voor de duur van 8 jaar. De Rabobank is hiertoe overgegaan omdat de bankrekening van de consument is gebruikt om gelden op te storten die afkomstig zijn van diefstal. De consument heeft dit probleem aangekaart bij het Financiële Klachteninstituut Kifid. De Commissie zal zich buigen over de kwestie.

Aanleiding

Op 9 juli 2019 zouden er opmerkelijke gebeurtenissen zijn plaatsgevonden op de bankrekening van de consument. allereerst was het gehele bedrag wat op de rekening stond contant opgenomen, waarnaar de opname limiet is verhoogd naar € 5.000,-. Vervolgens is er een totaal bedrag van € 4.938,34 gestort op de rekening van consument. Na een korte periode is in delen € 4.900,- opgenomen in contanten.

Het bedrag dat op de rekening van de consument werd bijgeschreven is afkomstig van een rekening waarvan de bankpas en pincode is gestolen. Hij heeft op 18 juli 2019 gemeld aan de bank dat zijn bankpas en bijbehorende pincode zou zijn gestolen. Als gevolg van deze actie heeft de Rabobank de persoonsgegevens van de consument geregistreerd in de interne en externe verwijzingsregisters.

De Klacht

De consument vordert dat de bank zijn persoonsgegevens uit eerdergenoemde verwijzingsregisters verwijdert. De consument stelt dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De pinpas en bijbehorende code zouden in handen zijn geraakt van derde. Hij heeft gesteld dat hij direct contact had opgenomen met de bank toen hij ontdekte dat er bedragen op zijn bankrekening waren bijgeschreven die hij niet herkende. De consument stelt dat hij slachtoffer is en geen dader. Zijn persoonsgegevens moeten daarom uit de registers worden verwijderd.

Beoordeling

De commissie vindt het opvallend dat de consument vlak voordat hij de bankpas verloor, een bedrag van € 220,00 van de rekening opnam. Dit was nagenoeg het gehele beschikbare saldo op de bankrekening en het bedrag dat maximaal kon worden geïnd. Daar komt bij dat deze contante opname afweek van het ‘normale’ betalingsgedrag van de consument. Naar het oordeel van de commissie wijst deze handeling erop dat de consument moet hebben gedacht en/of geweten dat er iets met zijn bankrekening stond te gebeuren. Daarom heeft hij zijn rekening heeft ‘leeggehaald’. Deze gebeurtenis past bij de werkwijze, dan wel het gedragspatroon van personen die fungeren als ‘geldezels’. Dit kan worden gezien als een voorbereidingshandeling voor het ontvangen van gelden afkomstig uit een misdrijf.

het leeghalen van de bankrekening en het pas na een week opmerken van het verlies van de pas zorgt voor een oordeel van de commissie. Jegens de consument is er sprake van een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld aan schuldwitwassen. Hierdoor zijn dergelijke registraties toegestaan.

Beslissing

De vordering van de consument om zijn persoonsgegevens uit de registers te verwijderen wordt afgewezen. Dat betekent dat de bank de registraties mag laten staan.

Lees hier de gehele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR/EVR of andere verwijzingsregisters? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant