Uitspraak: Kosten niet zomaar onder zakelijke kosten te scharen

Een 39-jarige man is werkzaam als accountant en belastingadviseur. In de periode 2007-2010 had de accountant de beschikking over meerdere BV’s. In 2010 is een Audi R8 ter waarde van 75.000 euro aan een van de BV’s geleverd. De BTW daarover bedroeg bijna 8.000 euro, maar kon niet worden teruggevonden in de BTW-aangifte. De man probeerde de BTW op een nieuwe Audi R8 buiten de omzetbelasting te houden.

De advocaat van de accountant heeft gepoogd aan te tonen dat de Audi door een andere BV was ingekocht en was doorverkocht aan de BV met het ontbrekende bedrag in de BTW-aangifte. De in- en verkoop-BTW zouden even hoog zijn en dus tegenover elkaar wegvallen. De rechter ging niet mee in deze constructie. De rechter vond dat de inkoopfactuur en de akte van schuldoverneming valselijk waren opgesteld. Ook was de BTW van de auto niet op de aangiftes van andere BV’s terug te vinden.

Daarnaast had de fiscus een ander probleem geconstateerd. De man had in 3 jaar ruim 100.000 euro te weinig aan omzetbelasting opgegeven. Tijdens een zitting heeft de man toegegeven dat de administratie fouten bevat. Dit zou komen door een automatische inlezen van een boekhoudprogramma. Een aantal zaken werden handmatig geboekt. Hierbij zou de man geen rol hebben gespeeld. De man zou zich alleen bezig hebben gehouden met de output en het totaalbeeld van de cijfers. De man ging uit van de juistheid van cijfers en aangiften. Zijn naam stonden op aangiften, maar deze werden automatisch ingevuld.

Beoordeling

De rechter komt tot het oordeel dat de fouten dusdanig groot zijn dat deze wel door een mens moeten zijn gemaakt. Ondanks de mogelijkheid dat iemand anders de aangiftes heeft gedaan, moet de man als eigenaar verantwoordelijk worden gehouden.

Ook zijn verbouwingskosten aan een privéwoning als zakelijke kosten opgegeven. Een villa zou zijn omgebouwd tot kantoor. De rechter acht het niet aannemelijk dat het gaat om een kantoor, nu ook kosten zijn gemaakt voor een poolhouse en zwembad. Deze kunnen niet als kantoorkosten worden aangemerkt.

De man krijg 8 maanden celstraf wegens het doen van valse aangiften. Hiervan zijn 4 maanden voorwaardelijk. De hoogte van de straf hangt samen met zijn voorbeeldfunctie. De Belastingdienst en de maatschappij moet kunnen vertrouwen op deze categorie ondernemers en op de manier waarop zij aangiften doen en verzorgen. Zij moeten niet alleen deskundig zijn, maar ook professioneel te werk gaan door adequaat en zorgvuldig werk te verrichten. Daarnaast toonde de man op geen enkele manier zelfinzicht ten aanzien van de gedragingen die tot strafbaarheid hebben geleid.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u meer weten over de zorgplicht van de accountant? Financieel Recht Advocaten biedt u graag deskundig juridisch advies. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant