Uitspraak: Bankrekeningen geblokkeerd bij verdenking fraude

De Rechtbank heeft geoordeeld dat ING een terechte beslissing heeft genomen door de bankrekeningen van Ornix en Firmeza te blokkeren. Er waren frauduleuze boekingen gedaan naar personen in het binnen- en buitenland, waardoor de bank de blokkades in stand heeft gehouden.

Aanleiding

Ornix en Firmeza hebben beide een rekening bij de ING. De bank heeft de rekeningen van beide geblokkeerd. Op de rekening van Ornix staat nog een bedrag van 4.481,30 euro. Op de rekening van Firmeza staat een bedrag van 218.780,45 euro. De bank heeft deze bedragen op een tussenrekening geblokkeerd, nu de rekeningen reeds op 28 april 2020 zijn geëindigd.

De bank kreeg op 23 augustus 2017 van ING België een melding dat frauduleuze boekingen hadden plaatsgevonden. In zeer korte tijd zijn een groot aantal doorboekingen gedaan naar personen in het binnen- en buitenland. De bank heeft besloten de bankrekeningen te blokkeren. Via e-mails heeft ING aan Ornix en Firmeza uitleg gegeven. In het kader van onderzoek naar een mogelijke fraudezaak zijn de rekeningen voor onderzoek geblokkeerd. Gedurende het onderzoek zouden de rekeningen geblokkeerd blijven. Het ging slechts om een bepaald bedrag. Voor het overige deel stond het hen vrij om over de rekening te beschikken.

Frauduleuze boekingen

Op 5 september 2017 is de bank verzocht de blokkades op te heffen. Volgens hen hadden geen frauduleuze boekingen plaatsgevonden. De bank gaf hieraan geen gehoor. Op 18 september 2017 heeft de bank aangifte gedaan van factuurfraude. Ornix en Firmeza hebben een zaak aangespannen tegen de bank. Daar vorderde zij, dat de blokkeringen op de bankrekening werden opgeheven. De rechtbank geeft de bank gelijk. ING heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er redenen bestaan om de blokkering in stand te houden. Het gaat om het blokkeren van tussenrekeningen waar de restsaldi worden veiliggesteld. De bankrekeningen waren immers inmiddels geëindigd.

De argwaan bij de bank werd gewekt door de overboekingen, die op dezelfde dag plaatsvonden nadat de factuurfraude plaatshad. Firmeza heeft geen verklaring willen of kunnen geven voor de overmaking. Ornix heeft eveneens niet geantwoord op de vragen van de bank.

Oordeel rechtbank

De rechter wijst het argument dat de Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing zouden zijn, van de hand. Volgens artikel 35 lid 3 ABV blijven deze Voorwaarden van kracht tijdens de afwikkeling van de relatie. Daarnaast heeft ING terecht aangevoerd dat het restitutierisico enorm is. Het ligt dan ook voor de hand dat, indien tot uitbetaling van de saldi zou worden overgegaan, de bedragen worden doorgesluisd.

ING hoeft de blokkades op de tussenrekeningen niet op te heffen. Daarbij komt dat, indien de bank overgaat tot uitbetaling van de saldi, zij zich schuldig kunnen maken aan strafbaar handelen (artikel 5 lid 1 Wwft) of (medeplichtigheid) aan schuldwitwassen of ander strafbaar handelen. Het onderzoek naar factuurfraude is nog gaande, evenals het onderzoek van de bank naar transacties in het kader van de Wwft. Ornix en Firmeza weigeren mee te werken aan het onderzoek.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant