Vragen over bepaalde transacties op uw betaalrekening? Het komt steeds vaker voor dat betaalrekeninghouders geconfronteerd worden met vragen van hun bank of financiële instelling naar aanleiding van bepaalde transacties. Waarom worden deze vragen gesteld en hoe kan hierop gereageerd worden?

Waarom stelt de bank vragen?

Financiële instellingen moeten zich houden aan de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarom stellen zij additionele vragen aan hun klanten om te bepalen of bepaalde transacties legaal zijn en om de herkomst van het vermogen vast te stellen.

De bank is verplicht haar klanten te controleren alvorens zaken met hen te doen. Dit houdt in dat er vragen worden gesteld aan haar klanten over hun geldstromen binnen de betaalrekening of de herkomst van hun vermogen. De banken hebben al verschillende technische maatregelen genomen om ongebruikelijke transacties te monitoren en te controleren, maar door middel van een cliëntenonderzoek kan er dieper worden ingegaan op de bepaalde transacties.


Moet ik meewerken aan het onderzoek van de bank?

Als betaalrekeninghouder bij een bank bent u verplicht om mee te werken aan een onderzoek, omdat anders de bank niet aan haar verplichtingen uit de Wwft en Wft kan voldoen. Als u al klant weigert mee te werken of onvoldoende meewerkt aan het onderzoek, kan de bank de bancaire relatie met u beëindigen.

Dit is een enorme uitdaging voor ondernemers, aangezien zij zonder bankrekening bijna niet kunnen deelnemen aan het betalingsverkeer. Het is daarom essentieel dat klanten meewerken aan het onderzoek.


Wat houdt het cliëntenonderzoek van de bank in?

Als de bank vermoedt dat de transacties niet legaal zijn, of als er wordt vermoed dat er geen sprake is van een legitieme herkomst van het vermogen, zullen er concrete vragen worden gesteld door de bank. De betrokken partijen zullen worden gevraagd om documenten te verstrekken die de herkomst van het vermogen aantonen, zoals bankafschriften, betalingsbewijzen of andere documenten.

Ook zullen er vragen worden gesteld over het doel van de transacties, zoals waarom een transactie plaatsvindt, wie de begunstigde is, wat de aanleiding van de transactie is en waar het geld vandaan komt. Als de klant niet in staat is om antwoord te geven op deze vragen, of als de antwoorden niet plausibel zijn, kan de bank besluiten de relatie te beëindigen.


Bank beëindigt bancaire relatie

Als transacties plaatsvinden die niet in lijn zijn met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, of als er onvoldoende antwoorden worden gegeven op de vragen die worden gesteld, kan bancaire relatie worden beëindigd. Dit is een maatregel die de bank neemt om ervoor te zorgen dat het financiële stelsel wordt beschermd tegen crimineel vermogen.

Door de vrije invulling van de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) kunnen banken zelf bepalen hoe een cliëntenonderzoek eruit ziet. De bank kan zelf bepalen of de kant voldoende medewerking heeft verleend aan het onderzoek. Als de bank vindt dat het onderzoek onvoldoende is afgerond, wordt er meestal overgegaan tot het beëindigen van de bankrelatie.

Ook kan de bank uw persoonsgegevens registreren in de interne en externe Verwijzingsregisters (IVR/EVR). Dit kan nadelig zijn bij het afsluiten van een betaalrekening bij een andere bank.


Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant