Uitspraak: DeGiro krijgt dwangsom opgelegd wegens niet tijdig voldoen lastonderdelen

DeGiro is een broker met een online platform voor onder andere particuliere beleggers. DeGiro beschikt over diverse vergunningen (art. 2:96 Wft en art. 2:60 Wft en art. 2:80 Wft). Binnen DeGiro bevindt zich het Fonds, een vergunninghoudende beheerder van een beleggingsinstelling. Het Fonds is een cliënt van DeGiro. DeGiro heeft twee bewaarinstellingen, namelijk de Stichting en twee andere beleggingsinstellingen. Samen treden zij op onder de naam SPV Long Short. Deze instelling bewaard en doet de administratie van financiële instrumenten van cliënten.

De AFM heeft in 2018 een onderzoek gedaan naar DeGiro en heeft geconcludeerd dat geen adequaat beleid wordt gevoerd dat ziet op de integere uitoefening van haar bedrijf. De Wft wordt stelselmatig overtreden (art. 4:11 lid 1 Wft). In april 2018 is daarom een dwangsom opgelegd dat bestaat uit tien lastonderdelen. De onderdelen zien onder andere voornamelijk op een gebrekkige organisatiestructuur, het onvoldoende toezicht op het cliëntbelang, een gebrekkige vermogensscheiding en een gebrekkig Wwft-cliëntonderzoek. AFM heeft de termijn gesteld om uiterlijk op 23 oktober 2018 aan de lastonderdelen te voldoen. Indien DeGiro hier geen gehoor aan geeft, zullen een of meer dwangsommen worden opgelegd.

AFM heeft het bezwaar deels gegrond verklaard, maar DeGiro besluit in beroep te gaan. DeGiro besluit een bodemzaak te starten bij de rechtbank. DeGiro stelt dat de lastonderdelen ten onrechte zijn opgelegd, nu geen sprake is van overtreding van de wet.

Oordeel rechtbank

De rechtbank heeft geoordeeld dat alle lastonderdelen terecht zijn opgelegd. Doordat DeGirp structureel tekorten in het Fonds liet ontstaan, liepen andere cliënten het risico dat hun middelen diende om de tekorten te voldoen. Daarnaast heeft DeGiro eigen middelen aangehouden in dezelfde instelling als waarin de middelen van cliënten werden aangehouden. Hierover is onjuiste informatie verstrekt. Uit het dossieronderzoek van de AFM is terecht geconcludeerd dat een overtreding heeft plaatsgevonden van art. 3 lid 1 en lid 2, art. 4 lid 1 en art. 8 lid 2 Wwft.

De rechtbank is het eens met de stelling van de AFM dat DeGiro niet over een voldoende effectieve compliance functie beschikt. Zo is er geen systematisch en doorlopend proces op controle. Ook is er geen eigen beleid die ziet op het tegengaan van belangenverstrengeling en het voorkomen of beheersten van belangenconflicten.

De beroepen worden ongegrond verklaard. De AFM heeft terecht vastgesteld dat art. 4:11 lid 1 Wft is overtreden. De AFM moet overgaan tot publicatie van de last onder dwangsom, het bezwaar, het beroep en het onderzoeksrapport.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken of andere aanbieders omtrent een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant