Uitspraak: Extra kosten bij contante opnames ABN 

ABN AMRO zal vanaf 1 juni 2022 kosten in rekening brengen voor het opnemen van contant geld boven een bedrag van € 12.000 per jaar. Twee consumenten hierover geklaagd bij het Financiële Klachteninstituut Kifid. Uit de gepubliceerde uitspraken blijkt namelijk dat banken niet verplicht zijn om contant geld opnemen onbeperkt kosteloos te maken voor haar klanten.

Niet onredelijk of onbillijk

Volgens de Geschillencommissie is er niet gebleken dat het wijzigen van het tarief voor contant geld opnemen boven een bepaald bedrag onredelijk of onbillijk zou zijn. De kosten voor contant geld hebben maatschappelijk en politiek de aandacht. In dat licht geeft de Geschillencommissie de ABN wel in overweging om afwachtend te zijn met verdere verhoging van de tarieven voor contant geldopnames. De commissie voert verder aan; ‘Een bank heeft de vrijheid om haar beleid te wijzigen, tenzij dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.’ Volgens de voorwaarden voor een betaalrekening kan de bank kosten in rekening brengen voor het opnemen van contant geld boven € 12.000 per jaar. De bank heeft meerdere redenen gegeven waarom zij dit nodig achten.

Klantonderzoeken

Een van de voornaamste redenen dat banken kosten in rekening willen brengen voor de opnames van contant geld is het bestrijden van financiële criminaliteit. De bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering zijn daar een van. Banken proberen met deze maatregelen in combinatie met extreme klantonderzoeken het klanten, die bezig zijn met criminele praktijken, heel moeilijk te maken. Dit kan wel nadelige gevolgen hebben voor klanten die in het grijze gebied vallen. Deze klanten worden onderworpen aan extreme diepgaande cliënt onderzoeken, waarbij ze bijna volledige inzage in hun financiële boekhouding moeten geven. Als de bank van mening is dat dit niet voldoende is zullen ze relatie beëindigen.

Gebruik gedaald

De ABN geeft aan dat het gebruik van contant geld is gedaald. Stijgende kosten en dalend gebruik van contant geld leiden tot hogere kosten per contante geldopname. Ook wijst de bank erop dat er voldoende alternatieven zijn in de vorm van digitaal betalen voor klanten die veel contant geld opnemen, zoals deze twee consumenten.

Lees de volledige uitspraken van consument 1 en consument 2.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant