Uitspraak: Gedupeerden stellen dat bank zorgplicht heeft geschonden bij oplichting

Consumenten houden een betaalrekening bij de Zuid-Afrikaanse Standard Bank aan. In 2018 heeft consument meerdere bedragen overgemaakt naar de betaalrekening die begunstigde aanhoudt bij de bank. De consumenten waren in de veronderstelling dat zij de bedragen, in totaal 420.000 euro, overmaakte naar een beleggingsorganisatie, dit was echter net het geval. De consumenten zijn erachter gekomen dat zij zijn opgelicht en dat zij hun ‘inleg’ zijn kwijtgeraakt.

De klacht en vordering

Consumenten stellen dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden en vorderen daarom een schadevergoeding van 420.000 euro. Volgens de consument heeft de bank onder andere ten onrechte de betaalrekening van de bank niet goed onderzocht, geen KYV-onderzoek verricht, niet vermoed dat er iets niet pluis was en door haar wangedrag vele internationale anti-frauderegelingen overtreden.

De beoordeling

De bank stelt dat de klacht niet behandelbaar is omdat consumenten geen klant zijn bij haar. Aan de commissie ligt dus allereerst de vraag voor of de klacht behandelbaar is.

Volgens artikel 1 van het reglement behandelt de commissie klachten van consumenten over ‘financiële diensten’ tegen ‘financiële dienstverleners’. In artikel 60 van het reglement staat dat een ‘klacht’ een uiting van onvrede van een consument over een financiële dienst tussen een consument en één of meer financiële dienstverleners is. Noodzakelijk hierbij is dat sprake is van een contractuele verhouding tussen de consument en de dienstverlener, voordat een klacht behandeld kan worden. Partijen moeten dus een overeenkomst hebben gesloten.

De bank heeft onweersproken gesteld dat de consumenten geen klant zijn bij de bank. De klacht van de consumenten kan dan ook niet door Kifid behandeld worden.

De beslissing

De commissie verklaart de klacht niet behandelbaar.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van handelen van uw bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant