Uitspraak: Geen beroep op GeldTerugService in geval van storting op een beleggingsaccount

Consument heeft een betaalrekening bij de bank. Aan de rekening is een creditcard verbonden. Op de overeenkomst zijn de voorwaarden en regelingen van rekeninghouders en creditcardhouders van toepassing. In die voorwaarden staat onder andere dat met het invoeren van de pincode en op de OK toets te klikken een toestemming wordt verstrekt. Hierdoor kan de betaalopdracht niet meer worden ingetrokken.

In bepaalde situaties kan binnen 8 weken het verzoek worden gedaan het betaalde bedrag terug te storten. Dat is in het geval dat instemming is gegeven maar het transactiebedrag nog niet bekend was en wanneer het bedrag dat is betaald hoger is dan redelijkerwijs kon worden verwacht op basis van eerdere vergelijkbare betalingen.

Met betrekking tot de creditcard kan gebruik worden gemaakt van de GeldTerugService als de verkoper niet of niet juist de afspraak is nagekomen. Deze service geldt niet in het geval sprake is van ontevredenheid, een donatie of als het gaat om een storting op een beleggingsaccount.

Met zijn creditcard heeft consument overboekingen gedaan naar een online broker. Het gaat om een totaalbedrag van 5.200 euro. De online broker heeft op enig moment een totaalbedrag van ruim 2.000 euro teruggestort. Het geld van consument is niet daadwerkelijk belegd. Consument verzoekt de online broker om al zijn geld terug te geven. De online broker weigert het geld aan consument terug te geven.

Consument heeft de bank verzocht om het geld te vergoeden op basis van de GeldTerugService. De bank heeft dit geweigerd. Op een later moment is ook geen overeenstemming bereikt tussen partijen.

Vordering

Consument vordert bij het Kifid een schadevergoeding van ongeveer 3.200 euro. Consument legt aan de vordering ten grondslag dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden. Consument heeft een product afgenomen waarvan zijn verwachtingen niet zijn gerealiseerd. De service voldoet niet aan de afspraak en de verwachtingen. De bank moet die schade vergoeden.

De bank is het niet eens met hetgeen consument stelt. Consument heeft immers zelf de transacties geautoriseerd. Hierna zijn de transacties pas uitgevoerd. Daarnaast is de bank geen partij in de verhouding tussen consument en de online broker, waardoor de bank niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud en nakoming van de afspraken die zijn gemaakt. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de GeldTerugService, omdat het gaat om een ontevredenheid en een storting op een beleggingsaccount.

Beoordeling

De Commissie oordeelt dat de klacht ongegrond is. Consument kan geen beroep doen op de GeldTerugService van de bank. De Bank heeft enkel opgetreden als betaaldienstverlener, en daarmee is haar rol beperkt tot het optimaliseren van het betalingsverkeer. De vordering wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant