Uitspraak: Zorgplicht betaaldienstverlener beperkt

Consument heeft een betaalrekening. Consument heeft van deze betaalrekening een bedrag van totaal 60.528 euro overgemaakt naar buitenlandse vennootschappen. Consument wilde dat bedrag beleggen met behulp van Shtern Group. Consument heeft aangifte gedaan van oplichting toen duidelijk werd dat het bedrag niet werd belegd. Consument heeft vervolgens meer dan een week later bij de bank het verzoek ingediend om de betaling ongedaan te maken.

Op enig moment heeft een gesprek met de bank plaatsgevonden. In dat gesprek is afgesproken dat vanaf dat moment geen gelden meer naar de begunstigde werden overgeboekt door consument en dat de bank de rekening de komende 6 maanden zou monitoren. Consument heeft een klacht ingediend, maar de bank wil de schade niet vergoeden en heeft de klacht afgewezen.

Vordering

Bij het Kifid vordert consument dat de bank de transacties ongedaan maakt en het bedrag van 60.528 euro aan hem betaald. De bank zou volgens consument in strijd met haar verplichtingen hebben gehandeld, nu zij de betalingsopdrachten heeft uitgevoerd zonder een onderzoek naar de transacties en de begunstigde te doen. Andere partijen zouden wel hebben gewaarschuwd voor Shtern Group.

Beoordeling

De commissie geeft aan dat op de bank in beginsel een bijzondere zorgplicht rust om haar cliënten te beschermen. De verplichting kan ook gaan om het waarschuwen en niet-uitvoeren van de opdracht. Het staat vast dat de bank als betaaldienstverlener optrad. Wanneer de bank weet heeft van ongebruikelijk betalingsverkeer, moet zij tot onderzoek overgaan. Niet is gebleken dat de bank in dit geval onderzoek moest uitvoeren. Het gegeven dat consument betaling deed aan een buitenlandse bankrekening, is onvoldoende aanleiding om een onderzoek te starten.

Daarna komt het verwijt van consument ter sprake dat andere partijen wel hadden gewaarschuwd. Als betaaldienstverlener is de rol beperkt en is zij niet verplicht om een gebruiker te waarschuwen, overboekingen te onderzoeken dan wel overboekingen niet uit te voeren. Daarbij komt het feit dat Shtern Group niet als begunstigde is weergeven, maar een reeks van andere vennootschappen. De bank had dan ook niet kunnen afleiden dat betaling werden gedaan aan Shtern Group.

De commissie komt tot het oordeel dat niet is gebleken dat de bank in strijd heeft gehandeld met haar verplichtingen in de rol van betaaldienstverlener. De vordering van consument is afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant