Uitspraak: ABN AMRO moet opdracht cliënt weigeren bij onvoldoende bestedingsruimte

Meneer C belegt op basis van een execution-only overeenkomst met ABN AMRO Bank N.V. (hierna: “ABN AMRO”). Op 4 en 10 augustus 2015 heeft meneer C ABN AMRO de opdracht gegeven om een bedrag van € 12.500,- over te boeken naar zijn ING-bankrekening. Het lukte echter niet om het bedrag over te boeken. Meneer C heeft daarom ABN AMRO op 11 augustus 2015 gebeld met het verzoek om € 12.500,- over te boeken naar de ING-bankrekening. ABN AMRO heeft deze overboeking uitgevoerd. Het resterende saldo van meneer C bedroeg € 498,03 op zijn ABN AMRO-bankrekening.

ABN AMRO koopt 1.500 aandelen namens consument

Meneer C wilde 1.500 aandelen ArcelorMittal aankopen. Voor de overboeking heeft hij hiervoor een order ingelegd. Op 10 augustus 2015 is voor deze aankoop een reservering gemaakt ter grootte van de aankoopwaarde van de aandelen. Op 12 augustus 2015, één dag na de overboeking, zijn de 1.500 aandelen ArcelorMittal aangekocht voor een bedrag van € 12.256,50. Op 18 september 2015 zijn de aandelen door ABN AMRO voor een bedrag van € 8.964,93. Door de eerdere overboeking van de ABN AMRO-rekening naar de ING-rekening is er een debetstand op de ABN AMRO-bankrekening van meneer C ontstaan. Daarvoor heeft ABN AMRO € 187,33 rente in rekening gebracht. Meneer C heeft geklaagd bij ABN AMRO over zijn debetstand. Uit coulance heeft ABN AMRO daarom een bedrag van € 500 overgemaakt aan meneer C.

Meneer C heeft vervolgens een klacht ingediend tegen ABN AMRO bij het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening. Daarbij vordert hij dat ABN AMRO de debetstand van € 2.509,68 aanzuivert tot € 498,03. Dit betreft dus een vergoeding van € 3.007,71. Daarnaast vordert meneer C dat ABN AMRO hem alle in verband met de debetstand in rekening gebrachte rente vergoedt of kwijtscheldt. Volgens meneer C heeft ABN AMRO verwijtbaar gehandeld door de aankooporder voor 1.500 aandelen uit te voeren terwijl er onvoldoende saldo op zijn rekening stond. ABN AMRO dient daarom het koersverlies dat meneer C op de aankoop van de aandelen heeft geleden en de in rekening gebrachte debetrente te vergoeden.

ABN AMRO heeft transactie verricht namens consument zonder dat daar voldoende saldo tegenover stond

Meneer C heeft geluidsopnamen gemaakt van de telefoongesprekken. Hieruit volgt dat meneer C enkel heeft verzocht € 12.500,- naar zijn ING-bankrekening over te storten. Er is niet gebleken dat meneer C heeft verzocht de ingelegde order voor de aankoop van de aandelen ArcelorMittal te annuleren. Omdat meneer C de aankooporder niet heeft geannuleerd heeft ABN AMRO deze opdracht uitgevoerd. Daarmee heeft ABN AMRO conform de opdracht van meneer C gehandeld. Echter, aan de andere kant overweegt de Commissie dat ABN AMRO door het uitvoeren van deze opdracht een transactie heeft verricht zonder dat daar voldoende saldo tegenover stond.

Uit artikel 85 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft volgt dat een financiële onderneming opdrachten van een cliënt moet weigeren bij onvoldoende bestedingsruimte. Deze regel geldt ongeacht de aard van de relatie. ABN AMRO had daarom de aankoop van de aandelen moeten weigeren. Door deze regel te schenden heeft ABN AMRO haar zorgplicht geschonden. ABN AMRO is toerekenbaar tekort geschoten in haar verplichtingen jegens meneer C. Indien er door dit handelen schade is geleden is ABN AMRO daar in beginsel aansprakelijk voor. Door de aankoop van de aandelen heeft meneer C schade geleden die in direct verband staat met het saldotekort. De Commissie oordeelt dat ABN AMRO 100% van de door meneer C geleden schade, te weten een bedrag van € 3.007,71, door ABN AMRO vergoed dient te worden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Bent u ook van mening dat uw bank haar zorgplicht heeft geschonden en lijdt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan lijden, neem dan hier vrijblijvend contact op met een van van de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Onze advocaten staan u graag vrijblijvend te woord.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant