Uitspraak: Belegger heeft tot eind van het jaar om weg te gaan bij DeGiro

In 2018 heeft X zijn beleggingsportefeuille ondergebracht bij DeGiro. In verband met de marginverplichtingen doet X grote stortingen. Naar aanleiding van cliëntonderzoek heeft DeGiro X aangemerkt als een cliënt met een hoog risico. X wordt in de Panama-papers genoemd en is geroyeerd door de NOB. Ook was X verbonden aan een trustkantoor waarvan de vergunning op enig moment is ingetrokken. DeGiro besluit de relatie (execution-only) op te zeggen.

Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar

Volgens de voorzieningenrechter is de opzegging van de overeenkomst niet onaanvaardbaar. DeGiro heeft een belang dat zwaarder weegt dan het belang van X om de overeenkomst voort te zetten. Het is niet aannemelijk geworden dat X zijn portefeuille niet elders kan onderbrengen. Ook de schade die X stelt te hebben geleden, is niet aannemelijk geworden.

Betoog van X

X heeft aangevoerd dat twee artikelen uit de overeenkomst zowel oneerlijk als onredelijk bezwarend zijn. Daarom zouden de bepalingen nietig zijn. Ook zouden de bepalingen vernietigbaar zijn aangezien ze onredelijk bezwarend zijn.

Oordeel hof

Een beding waarover niet is onderhandeld kan als oneerlijk worden beschouwd, indien het, in strijd met de goede trouw, de rechten en plichten ten aanzien van consument aanzienlijk worden verstoord. Alle omstandigheden ten tijde van de sluiting van de overeenkomst moeten worden meegewogen, evenals de andere bedingen en de aard van de dienst waarop de overeenkomst ziet.

Het hof oordeelt dat geen sprake is van een verstoring van het evenwicht tussen X en DeGiro. In de overeenkomst is een opzegtermijn van een maand opgenomen. Ook staat in de overeenkomst dat DeGiro ernaar streeft op de belangen van cliënten zo goed mogelijk te dienen en te beschermen. Dit valt niet te kwalificeren als onredelijk bezwarend of oneerlijk.

X heeft ook aangevoerd dat het beroep op het opzeggingsartikel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. DeGiro is in beginsel gerechtigd de beleggingsrekening bij execution-only te beëindigen, ook indien er geen zwaarwegende of gewichtige redenen voor zijn. DeGiro kon de relatie beëindigen wegens het verhoogde risico. Door de crisis zijn de gevolgen voor X extra nadelig, waardoor hem de mogelijkheid moet worden geboden om tot het einde van het jaar een andere financiële dienstverlener te zoeken om daar zijn portefeuille onder te brengen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij een conflict met uw tussenpersoon of financieel adviseur omtrent een belegging? Neem dan nu contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant