Uitspraak: Bestuurders vermogensbeheerder aansprakelijk wegens speculeren met pensioengeld

Een gepensioneerde arts heeft vanaf 2002 zijn pensioengeld (gedeeltelijk) toevertrouwd aan een beleggingsdeskundige en beleggingsadviseur, welke als bestuurders een onderneming inzake vermogensbeheer exploiteerde onder de naam Mondiaen N.V. (hierna: “Mondiaen”). Mondiaen heeft in 2007 een investering in een Amerikaanse vennootschap aanbevolen aan de arts. De arts heeft zowel in privé, als via zijn pensioen-BV, via verschillende transacties, een totaalbedrag van ca. € 650.000,= aan de Amerikaanse vennootschap uitgeleend, tegen een rente van 12% per jaar. Mondiaen trad bij deze transacties op als bemiddelaar. Uiteindelijk heeft de arts van het door hem uitgeleende (pensioen)geld niets terugontvangen, behoudens een eenmalige betaling van € 25.000,=.

Nadat Mondiaen eind 2010 failliet is gegaan, start de gepensioneerde arts een gerechtelijke procedure tegen de bestuurders en aandeelhouders van Mondiaen. De arts vordert betaling van een bedrag van ca. € 1,4 miljoen aan schade en gederfd rendement. De arts stelt dat de bestuurders en aandeelhouders van Mondiaen onder de vlag van Mondiaen onrechtmatig hebben gehandeld door te bevorderen en te bewerkstelligen dat hij de geldleningen zou verstrekken.

Bestuurder accepteerde onaanvaardbare risico's met pensioengeld

Slechts één van de bestuurders van Mondiaen verschijnt in de gerechtelijke procedure. Hij voert tegen de vordering van de arts aan dat hij geen malafide producten heeft verkocht, dat hij de arts niet kent en ook nooit heeft gesproken of geschreven en dat hij steeds heeft gehandeld als bestuurder van Mondiaen. Tevens voert de bestuurder aan dat ook de curator in het faillissement geen reden heeft gezien dat er grond is voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Deze verweren van de bestuurder slagen niet. De rechtbank overweegt dat de bestuurder verantwoordelijk is voor het beleid in de onderneming en zijn handtekening staat onder de geldleningen. De bestuurder heeft volgens de rechtbank bewerkstelligd en toegestaan dat de arts met zijn pensioenvermogen investeringen deed in het ontwikkelen van synthetische zero bonds (soort obligaties) in Amerika en daarna in het ontwikkelen van nieuwe producten (fondsen) in de onderneming van Mondiaen. Volgens de rechtbank moest het voor de bestuurder in redelijkheid duidelijk zijn dat deze investeringen een evidente, onmiddellijk in het oog springende breuk waren met beginselen van zorgvuldig pensioenbeheer en een flagrante overtreding van de regels die gegeven zijn in het belang van een goed beheer van dergelijk vermogen. Het ging volgens de rechtbank om risicovolle en onzekere beleggingen, de bestuurder hoorde te begrijpen dat de kans dat het geïnvesteerde geld niet terug zou komen onaanvaardbaar groot was. Daarom kan de bestuurder op dit punt een ernstig verwijt worden gemaakt.

Ten aanzien van de niet verschenen bestuurder wordt eveneens overwogen dat deze onrechtmatig heeft gehandeld. De rechtbank veroordeelt beide bestuurders hoofdelijk tot betaling van het door de arts gevorderde bedrag van ca. € 1,4 miljoen.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden op uw beleggingen en bent u van mening dat uw bank of vermogensbeheerder een te risicovol beleggingsbeleid heeft gevoerd of in strijd heeft gehandeld met gemaakte afspraken? Neem hier dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken en vermogensbeheerders. Klik hier voor een vrijblijvend eerste contact.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant