Uitspraak: Dexia-klanten maken aanspraak op extra schadevergoeding

Op 2 september 2016 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen op grond waarvan houders van aandelenleasecontracten mogelijk recht hebben op extra compensatie voor door hen geleden verliezen.

De compensatieregeling

In 2007 werd, onder leiding van voorzitter Wim Duinsenberg, besloten om een integrale oplossing voor de Dexia-gedupeerden te bieden. Er werd een compensatieregeling opgesteld, op grond waarvan Dexia ca. twee derde van de restschuld van klanten zou betalen, terwijl de klant het restant van een derde zou betalen. Tevens zou de klant de reeds betaalde rente niet retour ontvangen. Klanten konden destijds ook kiezen voor een opt-out, waardoor zij niet gebonden waren aan deze compensatieregeling. Echter, In 2011 werd deze regeling door de Hoge Raad in grote lijnen ook bevestigd voor beleggers die hadden gekozen voor een opt-out. De Hoge Raad overwoog toen dat louter mindervermogenden recht hadden op vergoeding van door hen betaalde rente.

Dexia-gedupeerden die de beleggingsproducten via een tussenpersoon hebben gekocht, krijgen extra vergoeding

In haar meest recente arrest heeft de Hoge Raad echter aanvullend bepaald dat ook ten aanzien van de beleggingsklanten die de verlieslatende producten hebben aangekocht via een tussenpersoon, welke zonder de daartoe noodzakelijke vergunning beleggingswerkzaamheden verrichtte, afgeweken dient te worden van de uitgangspunten zoals opgenomen in de compensatieregeling. Deze groep maakt – evenals mindervermogenden – aanspraak op vergoeding van de volledig door hen betaalde rente op de Dexia beleggingsproducten. Naar verwachting gaat het daarbij om een extra vergoeding voor klanten van ca. € 30.000,=, aldus Leaseproces.

Simon Zuurbier van Leaseproces laat in een persbericht weten dat bij Dexia bijna de helft van alle contracten via een tussenpersoon tot stand kwam, terwijl dit bij Aegon geldt ten aanzien van vrijwel alle contracten. Naar verwachting van Zuurbier dient Dexia ca. € 200 miljoen extra aan klanten te vergoeden.

Lees de volledige uitspraak d.d. 2 september 2016 van de Hoge Raad

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van de Dexia-affaire? En heeft u de beleggingsproducten destijds aangekocht via een tussenpersoon? Dan maakt u mogelijk ook aanspraak op extra schadevergoeding. Financieel Recht Advocaten adviseert en procedeert tegen banken, verzekeraars en tussenpersonen. Ook in Dexia-zaken. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant