Uitspraak: Ortelius mocht beleggingsbeslissingen nemen en besluiten over uittredingsvorderingen

Ortelius Wealth Management B.V. (hierna: Ortelius) is een belegginsonderneming. Tot 2008 heeft Ortelius beleggingsportefeuilles samengesteld voor vermogende families. Onder de portefeuilles behoorde ook een aantal hedgefondsen. Een aantal klanten van Ortelius hebben rechtstreeks in hedgefondsen geïnvesteerd. De aandeelhouders en bestuurders van Ortelius zijn Owelco en Wisart.

In 2008 heeft Ortelius een fund of funds-structuur opgezet. Hiervoor werden beleggingsfondsen opgesteld, met als doel deel te nemen in hedgefondsen en beleggingsproducten. Vervolgens heeft Ortelius drie beleggingsfondsen opgericht met eigen risicoprofielen. Voor deze fondsen werd een informatiememorandum opgesteld, die grotendeels overeenkomsten vertonen.

Ortelius heeft in 2011 met de aandeelhouders en bestuurders een beleggingsfonds opgericht, namelijk ‘Sinona Alpha Fund’. Dit fonds bestaat uit aparte fondsen die al bestonden en onder hetzelfde management vielen. Een aantal beleggingen zijn ingebracht in het kader van de liquidatie van de primaire fondsen. Wederom is een informatiememorandum opgesteld. Dit informatiememorandum is gelijk aan de informatiememorandum voor de primaire fondsen.

Vanaf het moment dat de primaire fondsen zijn opgericht tot aan 1 oktober 2010 was Hermes de bewaarder en gezamenlijk met Circle de administrateur. Na 1 oktober is Travis de bewaarder en samen met Cistra de administrateur van de primaire fondsen en van Sinona Alpha Fund. De primaire fondsen zijn op 8 oktober 2010 gesloten. Sinona Alpha Fund is per 20 september 2012 gesloten. Ortelius is na sluiting overgegaan tot liquidatie.

Verwijt

Eisers zijn beleggers die hebben geïnvesteerd in een (of meer) fonds(en). De beleggers stellen dat Ortelius ten onrechte de uittredingsverzoeken heeft gehonoreerd. Ortelius zou met het informatiememorandum geen juist en volledig beeld hebben gegeven van de werkelijkheid. Ook Circle en Travis zouden zich schuldig hebben gemaakt aan vergelijkbare verwijten. Als gevolg hiervan zouden de uittreders er met de liquiditeit vandoor zijn gegaan. Beleggers vorderen schadevergoedingen.

Volgens beleggers is sprake van wanbeheer. De waardes van de onderliggende fondsen waren zodanig onzeker, dat Ortelius geen uitvoering had mogen geven aan de uittreedverzoeken. Ortelius had volgens de beleggers de fondsen op slot moeten doen. Door de fondsen niet op slot te doen is de liquiditeit voor de beleggers niet beschikbaar.

Oordeel rechtbank

Beleggers konden uit het informatiememorandum opmaken dat de fondsen onder meer belegden in onderliggende fondsen. Uittreden uit een fonds kon nadat een tijdig verzoek werd gedaan aan Ortelius. Ortelius had de bevoegdheid om de besluiten op te schorten. Dat het moeilijker werd om tot een juiste waardering te komen, leverde geen verplichting op voor Ortelius om tot sluiting van de fondsen over te gaan.

Beleggers waren niet onbekend met de onderliggende fondsen, omdat zelfs een deel van de beleggers rechtstreeks in de onderliggende fondsen belegden. Zij waren of hadden op de hoogte kunnen zijn van de risico’s van onderliggende fondsen.

De rechtbank heeft de vorderingen van de beleggers afgewezen. Ortelius mocht beslissingen nemen ten aanzien van beleggingen en ook besluiten nemen over uittredingsvorderingen. Ortelius heeft immers ook de beleggers op juiste wijze geïnformeerd. De rechtbank wijst ook de aansprakelijkheidsvorderingen tegen de bewaarders en administrateurs van de fondsstructuur af. De beleggers moeten de proceskosten voldoen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u schade geleden in verband met beleggen? En wilt u advies over of begeleiding bij een conflict met uw tussenpersoon of financieel adviseur? Neem dan nu contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant