Uitspraak: Aansprakelijk voor nalatigheid bij het versturen van rente keuzeformulier

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) heeft geoordeeld dat de financieel adviseur A.J.M. Feijs Advies B.V. te Valkenburg aansprakelijk is voor schade die is ontstaan door het niet ontvangen van een rente keuzeformulier. De financiële adviseur is veroordeeld tot betaling aan de consument van een bedrag van € 9.958,72.

Aanleiding

Een consument is in 2005 een hypothecaire lening van € 237.000,= aangegaan bij een kredietverstrekker, met een rentevaste periode van zeven jaar. In 2012 loopt de rentevaste periode af. De kredietverstrekker doet op 24 april 2012 dan ook een voorstel om de rente opnieuw vast te zetten en heeft daarbij een aantal periodes en tarieven voorgesteld. Omdat de consument hierop niet reageert, ontvangt zij op 17 mei 2012 een herinnering van de kredietverstrekker. In deze herinnering wordt vermeld dat indien niet binnen zeven dagen schriftelijk een keuze wordt gemaakt door de consument, er opnieuw een rentevaste periode van zeven jaar ingaat.

Op 25 mei 2012 heeft de consument een gesprek met haar financieel adviseur, zijnde A.J.M. Feijs Advies B.V. te Valkenburg (hierna: “Adviseur”). Naar aanleiding van dit gesprek, heeft de consument besloten om de rente voor één jaar vast te zetten. Dit heeft de consument ingevuld op een rente keuzeformulier, welke door Adviseur zou worden verzonden naar de kredietverstrekker.

Rente keuzeformulier niet ontvangen door kredietverstrekker

In 2015 heeft de consument in verband met een verbouwing een nieuwe hypothecaire geldlening afgesloten. Bij de gelijktijdige aflossing van de lening bij de voormalig geldverstrekker werd een vergoedingsrente (lees: boete) vanwege vervroegde aflossing in rekening gebracht van € 15.901,73. Navraag bij de geldverstrekker leerde partijen dat de geldverstrekker het door de consument ingevulde rente keuzeformulier uit 2012 nimmer stelt te hebben ontvangen. De geldverstrekker gaf aan dat, indien zij het formulier uiterlijk op 1 juni 2012 had ontvangen, zij dan een éénjaarsrente had toegepast.

Consument vordert schadevergoeding van financieel adviseur

De consument start daarop een procedure bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). De consument stelt door de fout van de Adviseur meer rente te hebben betaald, dan dat zij had gedaan indien de rente voor één jaar was vastgezet. De consument vordert de vergoedingsrente van € 15.901,73 terug, alsmede het verschil tussen rentetarieven bij het vastzetten voor één jaar tegenover het vastzetten voor zeven jaar. Dit verschil wordt door de consument begroot op € 9.598,50. De Adviseur verweert zich door te stellen dat het rente keuzeformulier is gemaild naar de kredietverstrekker, en dat dit normaliter door de klant zelf dient te gebeuren. Ten aanzien van de schade stelt de Adviseur dat consument zelf ook had kunnen en moeten zien dat zij niet het tarief betaalde dat behoorde bij een éénjaarsrente en bovendien had zij kunnen en moeten opmerken dat de rente na 2012 ook niet was gewijzigd.

Niet ontvangen rente keuzeformulier komt voor rekening en risico van financieel adviseur

De Commissie van het KiFiD overweegt dat vaststaat dat de kredietverstrekker het rente keuzeformulier niet heeft ontvangen. Onder die omstandigheid is het volgens de Commissie aan de Adviseur om aan te tonen dat het formulier is verzonden. De Adviseur kan de e-mail of een ontvangstbevestiging echter niet overleggen. Het moet er daarom voor worden gehouden dat de Adviseur uiteindelijk geen zorg heeft gedragen voor verzending aan de kredietverstrekker. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de Adviseur is tekortgeschoten in de nakoming van een tussen partijen afgesproken verbintenis. De schade die hier het gevolg van is, dient voor rekening van de Adviseur te komen.

Schadevergoeding en eigen schuld-correctie

Omtrent de schade oordeelt de Commissie dat de consument ten onrechte een bruto vergoedingsrente doorberekend van € 15.901,73. Deze vergoedingsrente is fiscaal aftrekbaar en dient daarom volgens consument te worden begroot op € 9.371,=. Op basis daarvan gaat de Commissie er vanuit dat de aftrek van de (teveel) betaalde rente plaatsvindt tegen een tarief van 42%. Het verschil tussen de éénjaars en zevenjaars-rente komt daarmee netto op € 5.567,13. De totale schade wordt daarmee begroot op € 14.938,13.

Voorts had consument volgens de Commissie eerder op kunnen merken dat zij meer rente betaalde dan zij op grond van de éénjaarsrente zou moeten. De consument had haar schade deels of zelfs volledig kunnen beperken bij een tijdige constatering van de fout. Omwille van deze eigen schuld van de consument, stelt de Commissie vast dat 1/3 deel van de schade voor eigen rekening van de consument blijft. De Adviseur wordt veroordeeld tot betaling aan consument van een bedrag van € 9.958,72.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook (het vermoeden) dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank bij het afsluiten of oversluiten van uw hypothecaire geldlening? Of is het advies niet naar behoren uitgevoerd? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant