Uitspraak: ABN Amro brengt te hoge rente in rekening voor een Flexibel Hypotheek Krediet

Meneer X heeft een officiële klacht ingediend bij het Kifid tegen ABN Amro vanwege een te hoge rente voor zijn Flexibel Hypotheek Krediet. Het Kifid heeft geoordeeld dat de rente van 4,7% te hoog is en dat de bank de rente moet verlagen naar een percentage dat in redelijkheid lager is dan de rente voor een ongedekt Flexibel Krediet. Daarnaast moet ABN Amro ook een vergoeding van €1.000 betalen aan meneer X en zijn echtgenoot.

Aanleiding

Op 3 januari 2011 gaat meneer X samen met zijn echtgenoot een Flexibel Hypotheek Krediet aan bij ABN Amro. Bij dit product wordt er hypothecaire zekerheid gegeven aan de bank. In ruil daarvoor krijgen meneer X en zijn echtgenoot een rentevoordeel van 2%. Het krediet van meneer X heeft een variabele rente van 5,1% en bedraagt €60.000.
Op enig moment stopt ABN Amro met het aanbieden van het Flexibel Hypotheek Krediet. De bank gaat voor meneer X met een rente rekenen van een ‘gewoon’ flexibel krediet, dus zonder hypothecaire zekerheid. De rente gaat dalen en in 2018 betaald meneer X nog 4,7% rente over het krediet. Wanneer X in gesprek raakt met een goede vriend van hem hoort hij dat zijn vriend voor een vergelijkbaar product bij ABN Amro slechts 1,9% rente moet betalen. Dit is voor X aanleiding om zijn krediet te vergelijken met een soortgelijk product van Obvion. Meneer X komt erachter dat voor het product van Obvion wordt gerekend met een veel lagere rente.
Meneer X neemt contact op met ABN Amro. Hij wil graag dat de bank de rente voor zijn krediet verlaagt omdat hij de rente van 4,7% te hoog vindt. Nadat hij een onbevredigend antwoord krijgt, dient hij een officiële klacht in bij de bank. In reactie op de klacht laat de bank weten dat zij geen aanleiding zien om de rente te verlagen.

Met klacht bij het Kifid vordert meneer verlaging van de rente

Meneer X dient een klacht in bij het klachteninstituut Kifid. Hij vordert dat de bank de rente verlaagt naar 2,7% en vordert daarnaast een bedrag van €1.000.
Hij onderbouwt zijn klacht door te stellen dat de bank met het afschaffen van het Flexibel Hypotheek Krediet ten onrechte aansluiting heeft gezocht bij de rente van het Flexibel Krediet. Een recht van hypotheek is voor de bank de grootste zekerheid. In dit geval is het bedrag van het krediet slechts 20% van de waarde van de woning. De bank gaat hier volledig aan voorbij door de rente gelijk te stellen aan kredieten waarvoor geen hypothecaire zekerheid is geboden. De bank heeft de rente op het krediet niet op basis van redelijkheid en billijkheid bepaalt en zich daarmee dus niet aan de uitgangspunten van de overeenkomst gehouden.
De bank heeft volgens meneer X niet goed kunnen verklaren waarom een vriend van X met eenzelfde soort krediet slechts 1,9% rente betaalt. De oorspronkelijke rente van de vriend was 4,5% en dit is dus wel naar beneden bijgesteld.

ABN Amro houdt niet langer rekening met geboden zekerheid

Het Kifid moet in deze zaak beoordelen of ABN Amro in strijd met de kredietovereenkomst heeft gehandeld en of zij een te hoge rente in rekening heeft gebracht voor het krediet van meneer X. De bank geeft aan dat zij bij het afsluiten van het Flexibel Hypotheek Krediet meneer X een rentevoordeel van 2% heeft gegeven. Dit voordeel werd gegeven vanwege de extra zekerheid ten op zichte van een ongedekt Flexibel Krediet. Daarnaast laat de bank weten dat het Flexibel Hypotheek Krediet anders is dan een woninghypotheek. De rente van het krediet zal dus niet meebewegen met de rente die gebruikt wordt voor woninghypotheken. Omdat de bank het Flexibel Hypotheek Krediet niet langer aanbiedt, heeft zij de rente gebaseerd op de tarieven voor een ongedekt Flexibel Krediet. Het Kifid stelt vast dat bij het aangaan van het Flexibel Hypotheek Krediet onderscheid werd gemaakt tussen met zekerheid gedekte en ongedekte kredieten. Meneer X heeft een rentevoordeel gekregen omdat hij zekerheid heeft geboden in de vorm van een recht van hypotheek. De stelling van meneer X dat de bank nu geen rekening meer houdt met de geboden zekerheid kan de bank onvoldoende weerleggen. Daarnaast kan de bank niet onderbouwen dat de rente die zij nu rekenen voor het Flexibel Hypotheek Krediet niet te hoog is. Het Kifid overweegt dat meneer X mag verwachten dat de rente voor zijn Flexibel Hypotheek Krediet niet onredelijk in zijn nadeel afwijkt van vergelijkbare kredieten. Het Flexibel Hypotheek Krediet kan naar oordeel van het Kifid niet gelijk worden gesteld aan een ongedekt Flexibel Krediet.

ABN Amro moet rente verlagen en vergoeding betalen

Het Kifid concludeert dat ABN Amro in strijd heeft gehandeld met de uitgangspunten van de overeenkomst. Zij heeft een krediet waarvoor hypothecaire zekerheid is geboden ten onrechte gelijkgesteld aan een ongedekt Flexibel Krediet. De rente die voor het Flexibel Hypotheek Krediet van meneer X in rekening wordt gebracht is dus te hoog.
Het Kifid oordeelt dat ABN Amro de rente moet verlagen naar een percentage dat in redelijkheid lager is dan de rente voor een ongedekt Flexibel Krediet. Omdat de bank niet in is gegaan op de vordering van €1.000 van meneer X, moet ook dit bedrag aan meneer X en zijn echtgenoot betaald worden.

Lees de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat uw bank een te hoge rente in rekening brengt? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant