Uitspraak: Bank schendt zorgplicht bij uitkeren spaarverzekering

In 2000 heeft mevrouw met haar toenmalige partner een hypotheek afgesloten bij de bank. Deze hypotheek bestond uit twee delen. Het eerste deel is een spaarhypotheek met daaraan een spaarverzekering gekoppeld. De spaarverzekering is in 1990 afgesloten. Deze staat op naam van de ex-partner en hij is ook de eerste begunstigde, mevrouw is de tweede begunstigde. Het tweede deel is een lening met daaraan een levensverzekering gekoppeld. Voor beide delen bedraagt de rente 5 procent.
In 2016 scheiden meneer en mevrouw. In de beschikking van de rechtbank staat dat de opbrengsten van de verkoop van de woning gelijk zullen worden verdeeld.
Nadat de woning in januari 2017 is verkocht wordt met de opbrengst de volledige hypothecaire schuld afgelost. Op dat moment is een bedrag van €38.000 opgebouwd voor de spaarhypotheek.
Na de aflossing neemt mevrouw begin mei 2017 contact op met de bank. Die verzoekt haar een formulier in te vullen om de verdeling van de spaarpolis mogelijk te maken. Door verschillende miscommunicaties verstrijken er een aantal maanden. De vrouw spreekt haar onvrede naar de bank uit en besluit contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij waar de spaarverzekering liep. Die geeft aan dat de afkoopwaarde begin augustus 2017 is uitgekeerd aan de bank. De verzekeringsmaatschappij deed dit naar aanleiding van een verzoek van de ex-partner. Later blijkt dat de bank het volledige bedrag van €38.000 heeft uitgekeerd aan de ex-partner.

Mevrouw dient een klacht in bij het Kifid

Mevrouw is van mening dat de bank toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de afspraken uit de hypotheekovereenkomst. De bank heeft ondanks meerdere verzoeken van mevrouw toch het volledige opgebouwde bedrag uitgekeerd aan haar ex-partner. Echter werd haar voorgehouden dat het opgebouwde bedrag nog niet was uitgekeerd. Daarnaast was de bank op de hoogte van de scheiding en had het bedrag dus niet zonder haar toestemming mogen uitkeren.
De bank verweert zich tegen de stellingen van mevrouw. De bank stelt dat de spaarverzekering aan de ex-partner is uitbetaald omdat hij de eerste begunstigde was. Tevens stond de verzekering op zijn naam. Mevrouw was weliswaar tweede begunstigde maar dit was slechts voor het geval dat de ex-partner tijdens de looptijd van de spaarverzekering zou komen te overlijden. Ook is aan mevrouw in een email van mei 2017 uitgelegd hoe zij tot gezamenlijke uitbetaling kon komen. Mevrouw is volgens de bank dus in de gelegenheid gesteld om samen met haar ex-partner een verzoek tot gezamenlijke uitbetaling te doen.

Bank heeft haar zorgplicht jegens mevrouw geschonden

Het Kifid is van oordeel dat de bank zijn zorgplicht jegens mevrouw heeft geschonden. Het Kifid komt tot dit oordeel omdat de bank onvoldoende duidelijkheid heeft gegeven over de spaarverzekering. Na de verkoop van de woning en de aflossing van de lening was het in het belang van mevrouw om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de spaarverzekering. Mevrouw heeft hier in mei 2017 al om gevraagd. De bank heeft echter pas in augustus 2017 duidelijkheid verleent over de verzekering. Hoewel de bank stelt dat de verschillende e-mails die zij verzonden heeft naar mevrouw voldoende duidelijkheid verschafte, is het Kifid van oordeel dat dit niet het geval is geweest. Mevrouw is door de verschillende mail in de waan gelaten dat zij grip had op de uitbetaling van de restwaarde van de spaarverzekering.
De gebrekkige informatieverstrekking door de bank leidt er toe dat het Kifid van oordeel is dat de bank haar zorgplicht jegens mevrouw heeft geschonden. De zorgplicht houdt onder meer in dat de bank zoveel mogelijk rekening houdt met de belangen van de klant. Uit niets blijkt dat de bank dat in dit geval heeft gedaan.
De schending van de zorgplicht door de bank, leidt er volgens het Kifid toe dat de schade die mevrouw heeft geleden vergoedt moet worden door de bank. De bank moet de helft van de restwaarde van de spaarverzekering alsnog aan mevrouw overmaken.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant