Uitspraak: De Hypotheker moet schade vergoeden wegens onjuist hypotheekadvies

De rechtbank heeft de Hypotheker aansprakelijk gesteld voor het ondeugdelijk verstrekken van advies bij een hypothecaire lening uit 1997. De rechtbank acht de Hypotheker toerekenbaar tekort geschoten en veroordeelt de Hypotheker tot schadevergoeding aan het echtpaar.

 

Aanleiding

Een echtpaar heeft zich in 1997 tot de Hypotheker gewend voor de financiering van een koopwoning. Naar aanleiding hiervan bemiddelde De Hypotheker bij de totstandkoming van een hypothecaire lening van NLG 617.200,-. Deze hypotheek liet het echtpaar in 2009 na advies van De Hypotheker oversluiten. Aan de oude hypothecaire lening zat een levensverzekering verbonden, waarvan de afkoopwaarde aan het echtpaar bij het oversluiten werd uitgekeerd. Volgens De Hypotheker zou deze uitkering van ruim € 28.000,- belastingvrij zijn. Het echtpaar ontving desondanks in 2012 een naheffing van de belastingdienst van ruim € 16.000,-. De Hypotheker erkende haar fout in dezen en was bereid om de naheffing van de belastingdienst volledig voor het echtpaar te vergoeden. Het echtpaar nam hiermee echter geen genoegen.

Hypotheeklasten door onjuist hypotheekadvies

Het echtpaar is van mening dat zij meer schade hebben geleden als gevolg van onjuist hypotheekadvies van De Hypotheker en schakelen daarom juridische bijstand in. Het echtpaar stelt De Hypotheker in 2013 aansprakelijk voor het missen van spaarwaarde, ten gevolge van de opgelegde boete voor het openbreken van het oude contract en de afsluitkosten voor het nieuwe hypotheekcontract, schade in de vorm van het betalen van een hogere rente en schade indien de huidige hypothecaire lening niet wordt ontbonden. De totale schade zou op € 114.000,= liggen. Het echtpaar vordert dan ook vergoeding van deze schade voor de rechtbank.

De Hypotheker is toerekenbaar te kort geschoten 

De rechtbank geeft het echtpaar op vier van de negen ingestelde schadevorderingen gelijk. Zo erkent de rechtbank dat het advies van De Hypotheker heeft geleid tot een hogere netto maandlast voor het echtpaar en dat zij bij een juist advies over een deel van de hypotheek geen rente hadden hoeven betalen, omdat het stel dan genoeg had gespaard om het desbetreffende gedeelte van de hypotheek af te lossen. Volgens de rechtbank is er sprake van een situatie waarin het advies van de hypotheekadviseur ertoe heeft geleid dat de cliënten per saldo duurder uit zijn gekomen. Dit leidt ertoe dat het door De Hypotheker verstrekte advies ondeugdelijk is. Een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur had bij een verzoek van consumenten om een hypotheek om te zetten met het oog op haar zorgplicht moeten onderzoeken of dit in het belang van de consumenten zou zijn. In dit geval had een redelijk handelend en bekwaam adviseur onderhavig advies niet gegeven. De Hypotheker heeft niet gehandeld zoals van een goed opdrachtnemer verwacht mag worden.

Ook overweegt de rechtbank dat de Hypotheker de wensen van het echtpaar niet in kaart heeft gebracht en dat er ten onrechte geen vergelijkende berekening bruto/netto is gemaakt van verschillende aflosvormen. De Hypotheker verweert zich door te stellen dat de eisers zelf om de omzetting hadden verzocht en dat er geen enkele aanleiding was om niet aan dat verzoek mee te werken. De rechtbank maakt korte metten met dit standpunt. De rechtbank acht dit verweer onvoldoende onderbouwd en onvoldoende geconcretiseerd.

De rechtbank verklaart voor recht dat De Hypotheker toerekenbaar tekort is geschoten op voornoemde punten. De Hypotheker dient de schade van het echtpaar als gevolg van het ondeugdelijk advies te vergoeden. De omvang van de schade wordt nader bepaald via een schadestaatprocedure.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook (het vermoeden) dat u schade heeft geleden als gevolg van onjuist hypotheekadvies van uw hypotheekadviseur en/of bank bij het afsluiten of oversluiten van uw hypothecaire geldlening? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant