Uitspraak: Rechtbank neigt naar gebrekkige dossiervoering door Rabobank in zorgplichtzaak

Een echtpaar heeft in 1988 een hypotheek afgesloten bij de Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna: “Rabobank”) met daaraan vast een overlijdensrisicoverzekering bij Interpolis N.V. (hierna: “Interpolis”). Op grond van de overlijdensrisicoverzekering zou het echtpaar bij overlijden van een van hen voorafgaand aan de einddatum van de hypotheek, een uitkering ontvangen van minimaal € 120.231,76. In 2014 kwam de man van het echtpaar voorafgaand aan het einde van de hypotheek te overlijden. De vrouw ontving echter geen uitkering van de overlijdensrisicoverzekering. In 2010 had het echtpaar immers op initiatief van de bank een offerte voor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering getekend, maar deze bleek nooit tot stand gekomen te zijn, terwijl de oude overlijdensrisicoverzekering reeds was beëindigd door de Rabobank. Reden voor het niet tot stand komen van de nieuwe overlijdensrisicoverzekering, was dat er geen gezondheidsverklaringen waren ingediend, terwijl Interpolis daar via de Rabobank wel om gevraagd had.

Weduwe: Rabobank schiet tekort in hoedanigheid onafhankelijk tussenpersoon

De weduwe stapt naar de rechter om haar schade van ruim een ton te verhalen op de Rabobank. Volgens de weduwe is de Rabobank in haar hoedanigheid als onafhankelijk assurantietussenpersoon danwel als financieel dienstverlener tekort geschoten in de nakoming van de zorgplicht. Volgens de weduwe had de Rabobank de ouder verzekering niet mogen beëindigen, alvorens de nieuwe overlijdensrisicoverzekering definitief tot stand was gekomen.

Rabobank: weduwe betaalde geen premie, dan is duidelijk dat er ook geen verzekering bestaat

De Rabobank verweert zich door te stellen dat het voor de weduwe duidelijk moet zijn geweest dat er geen overlijdensrisicoverzekering meer was, aangezien er al lange tijd geen premie meer door haar (en haar wijlen echtgenoot) werd betaald. Verder stelt de bank dat zij geen onafhankelijk tussenpersoon is. Immers, voor advies over het afsluiten en wijzigen van de verzekering bij Interpolis kon de weduwe louter bij de Rabobank terecht. Volgens de Rabobank geldt dus de in de jurisprudentie ontwikkelde maatstaf voor de zorgplicht van assurantietussenpersonen, waarop de weduwe zich beroept, niet. Eveneens voert de Rabobank aan dat haar zorgplicht niet zover reikt, dat zij klanten dient te informeren over het ontbreken van dekking, als er geen premie wordt betaald. Ten slotte voert de Rabobank aan dat zij brieven heeft gestuurd naar de weduwe waarin om gezondheidsverklaringen is gevraagd én waarin werd gemeld dat de overlijdensrisicoverzekering niet tot stand kon komen vanwege het ontbreken van deze verklaringen. De weduwe betwist deze brieven ontvangen te hebben.

Rechtbank: Rabobank heeft als professioneel dienstverlener en contactpersoon onvoldoende regie gevoerd

De Rechtbank Overijssel overweegt dat het de taak van de Rabobank was er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de bestaande overlijdensrisicoverzekering niet eindigde alvorens een nieuwe definitief was afgesloten. Omtrent het standpunt van de Rabobank dat zij geen onafhankelijk tussenpersoon is, is de Rechtbank duidelijk. De Rabobank is een professionele partij en dient zich de belangen van haar (niet professionele) klanten aan te trekken. Daarbij is niet van doorslaggevend belang in welke (professionele) hoedanigheid de bank acteerde: als financiële instelling of intermediair, aldus de Rechtbank. Feit is dat in alle jaren de Rabobank het feitelijk contactpunt was tussen Interpolis en weduwe (en haar echtgenoot).

Volgens de Rechtbank heeft de Rabobank onvoldoende de regie gevoerd in dit dossier. Daarbij lijkt het dossier bij de Rabobank kennelijk niet volledig en op orde. De omstandigheden zoals bij de Rechtbank bekend, roepen het beeld op van een gebrekkige dossiervoering, waardoor de Rechtbank het niet uit sluit dat er bij de oversluiting van de overlijdensrisicoverzekering iets is misgegaan en dat de bedoelde brieven nooit zijn verstuurd. De Rechtbank geeft de Rabobank de bewijsopdracht om aan te tonen dat de brieven waarin weduwe (en haar echtgenoot) werden verzocht om gezondheidsverklaringen af te geven, en waarin de gevolgen werden vermeld als dit niet zou gebeuren, zijn verzonden.

Financieel Recht Advocaten

Bent u ontevreden over uw bank, verzekeraar of vermogensbeheerder? Of heeft u het vermoeden schade te hebben geleden vanwege een zorgplichtschending van uw bank of verzekeraar? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via onscontactformulier.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Overijssel d.d. 1 juni 2016.

Zie ook vergelijkbare uitspraken: 

 

 

 

 

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant