Uitspraak: Internetartikel onvoldoende om witwasvermoeden op te baseren

Bedrijf X is gevestigd op Curaçao. Zij heeft in 2015 en 2016 verschillende termijndeposito’s geopend bij bank A. In 2018 worden de termijndeposito’s door bedrijf X opgezegd. Op dat moment staat er $5,3 miljoen op de deposito’s. Het bedrijf verzoekt de bank om dit bedrag uit te keren. Wanneer dit niet gebeurd start bedrijf X op 5 september 2018 een kort geding. Nog voor de zitting kan plaatsvinden zegt de bank op 3 oktober 2018 de bancaire relatie met bedrijf X op. In haar opzeggingsbrief stelt bank A dat bedrijf X de bank niet in staat heeft gesteld voortdurend cliëntenonderzoek uit te voeren. Bank A laat ook weten dat het bedrag van de termijndeposito’s niet kan worden uitgekeerd vanwege het risico op strafvervolging van de bank vanwege betrokkenheid bij witwassen. Op 26 oktober 2018 doet het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao uitspraak in het korte geding. De rechter veroordeelt de bank tot betaling van het volledige bedrag van de termijndeposito’s. Naar aanleiding van dit vonnis worden afspraken gemaakt over betalingen aan bedrijf X via een andere bank. Van de betalingen komt niet terecht want bank A gaat tegen het vonnis in hoger beroep.

Bank gaat in hoger beroep

Met het hoger beroep wil bank A bereiken dat het Hof het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg vernietigd en bedrijf X alsnog niet ontvankelijk verklaard. Met het hoger beroep dient bank A tien grieven in tegen het vonnis van het Gerecht. Het meerendeel van deze grieven zijn gericht tegen de kernoverwegingen van het vonnis. In de eerste plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat niet kan worden vastgesteld of daadwerkelijk sprake is van een situatie waarin bank A niet haar voortdurend cliëntenonderzoek kan uitvoeren. Daarnaast heeft het Gerecht geoordeeld dat het gestelde vermoeden van witwassen onvoldoende onderbouwd is. Bank A heeft haar vermoeden gebaseerd op slechts één artikel op internet.

Alle door bank aangevoerde grieven falen

Het Hof komt tot de conclusie dat alle grieven die bank A in hoger beroep heeft aangevoerd falen. Het vonnis van het Gerecht kan daarom in stand blijven. In aanvulling op dit vonnis overweegt het Hof het volgende. In 2017 heeft bank A cliëntenonderzoek verricht naar bedrijf X. Dit onderzoek heeft de bank voortgezet in 2018. Hieruit blijkt volgens het Gerecht dat de bank in staat was om te voldoen aan haar verplichten ten aanzien van voortdurend cliëntenonderzoek. Uit geen van de door bank A overlegde stukken blijkt dat bedrijf X het onderzoek heeft verhinderd. Voorts stelt bank A dat ten onrechte door het Gerecht is geoordeeld dat een grondslag ontbrak voor het gestelde vermoeden van witwassen. Volgens bank A bestaat er een redelijk vermoeden dat het geld van bedrijf X afkomstig is van een misdrijf. Dit blijkt uit de door de bank overlegde kranten- en internetartikelen. Het Hof is van oordeel dat ook deze stelling van bank A faalt. In 2017 en 2018 heeft bank A cliëntenonderzoek verricht naar bedrijf X. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat geen sprake was van vermoedens van witwassen. Bank A heeft haar vermoeden dus enkel op één artikel gebaseerd. Dit is naar het oordeel van het Hof volstrekt onvoldoende om te kunnen spreken van een vermoeden van witwassen. Daar voegt het Hof aan toe dat de handelwijze van bank A niet in lijn is met haar eigen beleid. Wanneer Bank A daadwerkelijk bezorgd zou zijn over witwassen zou zij overleg hebben gepleegd met het Openbaar Ministerie. Dit heeft de bank niet gedaan.

Hof laat het vonnis in stand

Het Hof is van oordeel dat alle grieven van bank A falen. Het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao kan daarom in stand worden gelaten. Dit betekend dat bank A alsnog een bedrag van $5,3 miljoen moet uitkeren aan bedrijf X.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant