Uitspraak: MCB en WID mogen bancaire relaties opzeggen na strafrechtelijke veroordelingen

Verschillende bedrijven zijn betrokken bij de organisatie van loterijen op de Nederlandse Antillen. De bedrijven zijn allen rekeninghouder bij de Maduro & Curiel's Bank (MCB) of The Windward Islands Bank (WID). Op 21 november 2018 ontvangen de rekeninghouders van hun bank een brief waarin de banken aangeven de bestaande relaties met hen op te zeggen. Volgens de banken is de aanleiding hiervoor dat zij niet langer actief willen zijn in de loterijen sector. Deze sector zou een te groot integriteitsrisico vormen voor de banken. Daarnaast zou bij een aantal van de bedrijven opnieuw het risicoprofiel zijn vastgesteld nadat zij strafrechtelijk zijn veroordeeld. De uitkomst van deze herprofilering is voor de banken ook aanleiding om de relaties op te zeggen.
De bedrijven hebben tevergeefs een verzoek gestuurd aan de banken om terug te komen op de opzegging. De banken zijn niet ingegaan op dit verzoek. Wel hebben zij de einddatum van de relatie verlengd van 31 december 2018 naar 31 maart 2019.

Gezamenlijke vordering tot herstellen bancaire relatie

De bedrijven starten gezamenlijk een procedure bij het Gerecht op Curaçao. In deze procedure vorderen zij herstel van de bancaire relaties. Om hun vordering kracht bij te zetten vragen zij het Gerecht ook een dwangsom op te leggen.

Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd is opzegbaar

Het Gerecht stelt in de eerste plaats vast dat de bancaire relaties zijn gebaseerd op duurovereenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. In beginsel is een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd opzegbaar, ook als de overeenkomst zelf niet voorziet in een regeling voor de opzegging. De wet stelt hieraan wel de eis dat de opzegging enkel mogelijk is indien er voldoende zwaarwegende gronden bestaan. Daarnaast moet voor de opzegging een voldoende lange opzegtermijn in acht worden genomen.
De banken voeren aan dat de algemene bankvoorwaarden wel voorzien in een regeling voor de opzegging. De rekeninghouders stellen dat zij deze nooit hebben ontvangen waardoor deze voorwaarden niet van toepassing zijn geweest. Het Gerecht gaat mee in de stelling van de rekeninghouders. Dit betekend dat de algemene bankvoorwaarden niet van toepassing zijn in deze procedure.

Opzegging ingegeven door strafrechtelijke veroordelingen

In de brieven die de banken hebben verstuurd aan de rekeninghouders onderbouwen zij de opzeggingen met de stelling dat hun visie op de loterijen sector is gewijzigd. De sector zou een te groot integriteitsrisico vormen. Daarnaast voeren zij bij enkele rekeninghouders aan dat een herprofilering aanleiding was voor het verhogen van het integriteitsrisico van een aantal van hen. Met de verhoging werden de risico's te groot waardoor de relaties werden opgezegd.
MCB en WIF hebben op de zitting uiteengezet dat vooral de strafrechtelijke veroordeling van een aantal van de rekeninghouders aanleiding was voor de opzegging van de relaties. In 2016 zijn drie rekeninghouders strafrechtelijk veroordeeld. Zij hielden zich onder meer bezig met belastingontduiking, witwassen en valsheid in geschriften. Deze strafbare feiten werden gepleegd in verband met illegale loterijen. Daarnaast is gebleken dat de rekeninghouders er opnieuw van verdacht worden betrokken te zijn bij strafbare feiten.

Belang van de banken weegt zwaarder dan de belangen van de rekeninghouders

In deze zaak ligt volgens het Gerecht niet de vraag voor of de banken de relatie kunnen opzeggen vanwege het actief zijn in de loterij sector. De vraag die beantwoord moet worden is of de banken de relaties kunnen opzeggen vanwege eerdere strafrechtelijke vervolgingen van de rekeninghouders.
Volgens het Gerecht staat vast dat de rekeninghouders onlangs negatief in het nieuws zijn geweest vanwege de illegale loterijen. Het Gerecht is van oordeel dat vanwege de aard en omvang van de bewezen verklaarde strafbare gedragingen, voldoende aannemelijk is geworden dat voortzetting van de bancaire relaties een integriteitsrisico vormt voor MCB en WID. Deze risico's kunnen nadelig zijn voor hun bedrijfsvoering.
De contractsvrijheid van de banken en hun belang bij het opzeggen moet in dit geval zwaarder wegen dat het belang dat de rekeninghouders hebben met het voortzetten van hun bancaire relatie. Dit zal ook het geval zijn wanneer de rekeninghouders niet bij een andere bank terecht kunnen voor een rekening. Dit maakt dat het Gerecht tot het oordeel komt dat de banken de bancaire relatie met de rekeninghouders mogen opzeggen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerecht Curaçao.

Financieel Recht Advocaten

Heeft de bank ook de relatie met u of uw onderneming opgezegd? Of dreigt zij dat te doen? Of schendt uw bank op andere wijze haar zorgplicht? Neem hier contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben jarenlange ervaring met procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant