Menu

Klik op een van de onderstaande titels om een uitspraak te raadplegen. De uitspraken staan per onderwerp gerubriceerd. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Zorgplicht opzeggen kredietrelatie

Veel particulieren en ondernemingen hebben een kredietrelatie met hun bank. In veel gevallen is afgesproken dat elke schending van een verplichting ten opzichte van de bank, de bank het recht geeft om het krediet op te zeggen. Banken hebben echter een bijzondere zorgplicht, wat onder meer inhoudt dat opzegging alleen mogelijk is bij een voldoende zwaarwegende grond. Een bank mag het krediet niet opzeggen als dat 'naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is'. Per geval moet dan ook worden onderzocht op de bank bij opzegging voldoende zorgvuldig heeft gehandeld. Soms is dit niet het geval en kan de bank aansprakelijk worden gehouden tot schadevergoeding.

Heeft de bank de kredietrelatie met u opgezegd? Heeft u daar vragen over? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Terug
ING moet bankrelatie herstellen nadat strafzaak tegen klant is geseponeerd
ABN AMRO zegt bankrelatie op vanwege handelen in strijd met de vergunningplicht
ABN AMRO zegt bankrelatie op en vordert ruim € 1,6 miljoen van directeur-grootaandeelhouder
Geen zorgplichtschending door Rabobank bij opzegging kredieten door beroep op Algemene Voorwaarden
ING mag bankrelatie met stichting niet beëindigen voor interne klachtenprocedure is doorlopen
ING schendt haar zorgplicht niet door kredietrelatie te beëindigen na overschrijding kredietlimiet
ING beëindigd bankrelatie op verdenking betrokkenheid witwaspraktijken
Opzegging kredietrelatie in strijd met zorgplicht bank?
Rabobank dient 50% faillissementstekort te vergoeden na directe kredietopzegging
Gerechtshof zet streep door aflosboete van Deutsche Bank
Opzegging kredietfaciliteit door ING onaanvaardbaar
Rabobank tekortgeschoten door kredietfaciliteit per direct op te zeggen
Defam mag na opeisen krediet geen contractuele rentevergoeding vorderen
Handelen werknemers bedrijf leidt tot opzegging kredietrelatie door Rabobank
Terug
Laatste tweets