Uitspraak: Volksbank mag relatie cliënt niet opzeggen ondanks plegen strafbaar feit door echtgenoot

Mevrouw A heeft samen met haar man, meneer B, twee hypothecaire leningen afgesloten bij de Volksbank. Deze leningen worden gebruikt voor de financiering van vijf panden. Vier van deze panden worden gebruikt om te verhuren en een van de panden dient als woonhuis van het echtpaar. In het huis woont het echtpaar samen met hun vier kinderen. Na enige tijd zegt de Volksbank de kredietovereenkomst op. Als reden geeft de bank aan dat meneer B veroordeeld is voor een strafbaar feit. Het woonhuis van het echtpaar is gebruikt om het slachtoffer van het strafbare feit te observeren.

Naar het oordeel van de rechter weegt het belang van de bank niet zwaar genoeg

Mevrouw A is het niet eens met de opzegging van de bancaire relatie en stapt naar de rechter. Zij vordert een verklaring voor recht dat de opzegging van de overeenkomsten onaanvaardbaar is. In eerste aanleg oordeelt de rechter dat de Volksbank op grond van de Algemene Bankvoorwaarden de bevoegdheid had om de relatie met meneer B op te zeggen. Meneer B heeft immers een door de Volksbank gefinancierd pand gebruikt voor een strafbaar feit. De rechter oordeelt dat hiermee ook de schulden van mevrouw A opeisbaar wordt omdat zij gezamenlijk kredietnemer zijn. Echter, onder de omstandigheden van dit geval is de opzegging door de bank onaanvaardbaar. Voor de opzegging moet een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van de Volksbank en de belangen van mevrouw A. In dit geval weegt het belang van mevrouw A volgens de rechter zwaarder. Zij zou door de opzegging van de relatie haar woning moeten verkopen.

Ook in hoger beroep weegt risico van de bank niet op tegen belangen van cliënt

De Volksbank is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en stelt hoger beroep in bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De Volksbank voert aan dat zij verplicht een beleid voert waarmee zij schade aan het vertrouwen van de bank wil voorkomen. Dit beleid brengt mee dat de Volksbank zich distantieert van gedragingen en gebeurtenissen die een gevaar vormen voor haar reputatie en integriteit.
Het hof begrijpt het beleid van de bank. De financiering van een pand dat gebruikt wordt bij het plegen van een strafbaar feit vormt inderdaad een risico voor de reputatie van de bank. Het hof oordeelt dat dit belang onder deze omstandigheden sterk gerelativeerd moet worden.
In hoger beroep staat de vraag centraal of de bancaire relatie met mevrouw A mag worden opgezegd. In de berichtgeving over het strafbare feit wordt de woning niet in verband gebracht met mevrouw A of de Volksbank. Daarnaast is de woning in dit geval enkel gebruikt om het slachtoffer van het strafbare feit te observeren. De woning werd dus niet doorlopend gebruikt voor het plegen van strafbare feiten.
De Volksbank kan ook in hoger beroep niet aantonen dat zij concrete reputatieschade heeft geleden. Daar komt bij dat de veroordeling van meneer B inmiddels 7 jaar geleden is en dat hij zijn straf al heeft uitgezeten. De Volksbank kan dan ook niet aantonen dat er nog steeds een risico op reputatie- of integriteitsschade bestaat.
Tegenover het belang van de bank staat het belang van mevrouw A. Zij woont met vier, deels nog minderjarige, kinderen in de woning. Indien de Volksbank de relatie met haar beëindigd worden al haar schulden aan de bank direct opeisbaar. Dit zal voor haar betekenen dat zij niet alleen haar woonhuis moet verkopen maar ook de vier panden waar zij huurinkomsten uit ontvangt. Het gevolg hiervan is dat zij haar inkomsten uit te huur verliest en waarschijnlijk verlies zal lijden bij de verkoop van de panden. Het is niet uitgesloten dat zij onder die omstandigheden persoonlijk failliet zal gaan.

Opzegging is onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

Het belang van mevrouw A weegt, ook volgens het hof, in dit geval zwaarder dan het belang van de Volksbank. De opzegging van de relatie zou daarmee naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Het hof is van oordeel dat de rechtbank de juiste conclusie heeft getrokken in eerste aanleg. De Volksbank mag de relatie met mevrouw A dan ook niet opzeggen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Financieel Recht Advocaten

Mocht u te maken hebben met (dreigende) opzegging van de kredietrelatie door uw bank vanwege het plegen van een strafbaar feit, neem dan contact met ons op. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken. Neem hier vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant