Uitspraak: ING aansprakelijk voor schade door overkreditering bij hypotheekaanvraag

Een gehuwd stel wil een nieuwe woning kopen voor een bedrag van € 695.000,= en doet daarvoor bij de ING een hypotheekaanvraag voor een bedrag van € 600.000,=. Een van de echtgenoten had conform een werkgeversverklaring een totaal bruto jaarinkomen van € 62.986,=. Eerdere jaaropgaven vermelden totaalinkomsten van de echtgenoot fluctuerend tussen de € 58.268,= en € 95.998,=. ING heeft vervolgens op het aanvraagformulier voor de hypotheek een bruto jaarinkomen van € 69.000,= exclusief variabele inkomsten (bonussen) van € 12.200,= ingevuld. Dit resulteerde in een toetsingsinkomen van € 81.200,= op de hypotheekaanvraag. De hypotheekaanvraag wordt op 21 december 2006 ondertekend door ING en de echtgenoten. De bruto maandlasten voor de hypotheek bedragen € 1.900,=.

In 2007 raakt een echtgenoot zijn baan kwijt. Vervolgens ontstaan er betalingsachterstanden ten aanzien van de hypothecaire geldlening. ING eist op 9 juli 2012 de hypothecaire geldlening op. Het woonhuis van de echtgenoten wordt executoriaal verkocht met een restschuld van € 170.000,=.

Hypotheekaanvragers: ING had bij hypotheekaanvraag de bonussen niet mogen meenemen als structureel loon

Volgens de echtgenoten heeft ING ten onrechte de bonussen in de hypotheekaanvraag meegenomen als structureel loon. Het bruto jaarinkomen van € 62.968,= (exclusief bonussen), was onvoldoende om de hypotheeklasten te dragen. De echtgenoten vorderen daarom in rechte dat ING aansprakelijk is voor de restschuld, omdat zij haar zorgplicht heeft geschonden bij het verstrekken van de hypotheek. In eerste aanleg oordeelt de rechtbank dat ING haar zorgplicht niet heeft geschonden en dus niet aansprakelijk is voor de schade aan de zijde van de echtgenoten. De echtgenoten gaan tegen dit vonnis in hoger beroep. Ze voeren nogmaals aan te zijn overgekrediteerd, omdat de hypotheek slechts kon worden gedragen door uit te gaan van het inkomen inclusief bonussen, terwijl het ontvangen daarvan absoluut geen zekerheid was.

Gerechtshof: ING schendt zorgplicht wegens overkreditering

Het gerechtshof overweegt dat de zorgplicht van de bank in onderhavig geval met zich mee brengt dat ING had moeten berekenen of de echtgenoten hun woonlasten konden voldoen. Hierbij is van belang dat er op de overlegde werkgeversverklaring uit 2006 onder het kopje “provisie” geen bedrag was ingevuld en dat het loon van de echtgenoot op grond van eerdere jaaropgaven sterk fluctueerde. Op grond van deze omstandigheden had ING moeten beseffen dat de variabele inkomsten (bonussen) geen structureel karakter hadden. Als ING navraag had gedaan naar de redenen die hadden geleid tot de grote fluctuaties, dan had zij eenvoudig achterhaald dat de echtgenoot gedurende twee jaren fikse onkostenvergoedingen had ontvangen van zijn werkgever omdat hij moest verhuizen om werk gerelateerde redenen. ING heeft haar zorgplicht dan ook geschonden door echtgenoten te overkrediteren en dient de geleden schade te vergoeden.

ING voert nog aan dat de echtgenoten schade geleden hebben doordat een echtgenoot zijn baan heeft verloren en niet omdat er sprake is van overkreditering. Het gerechtshof oordeelt echter dat dit onjuist is. De schade die de echtgenoten als gevolg van de overkreditering hebben geleden bestaat in ieder geval uit het verschil tussen de financieringslast (de rente) van deze leningen en de mindere financieringslast (de minder te betalen rente) van de leningen die de echtgenoten gesloten zouden hebben indien ING haar zorgplicht in acht zou hebben genomen. De schade, waarvoor ING aansprakelijk kan worden gehouden, bestaat volgens het gerechtshof dus ten minste uit de te veel betaalde rente. Er volgt een schadestaatprocedure om de exacte schade te begroten als gevolg van de zorgplichtschending.

Financieel Recht Advocaten

Bent u ook ontevreden over uw bank, verzekeraar of vermogensbeheerder? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant