Uitspraak: Quion schendt zorgplicht door niet zelf inkomensgegevens na te kijken

Quion 50, een onderdeel van Quion, verstrekte in 2008 een hypotheek van € 540.000 tegen een vaste rente van 9,05% per jaar aan K. Dit betrof een 'Self verified'-hypotheek, dit houdt in dat Quion uitging van het inkomen dat K zelf opgaf. Dit bedroeg destijds € 85.000, K was werkzaam als zelfstandig ondernemer. De partner van K verdiende € 28.000. Na een jaar kon K de hypotheekaflossing niet meer betalen en ontstond er een betalingsachterstand. In 2012 werkte K de betalingsachterstand weg, maar aan het eind van dat jaar ontstaat er toch weer een betalingsachterstand. De rente is eind 2012 lager en K sluit zijn hypotheek over naar een gunstiger rentetarief van 3,34%. Dit rentetarief staat voor 3 jaar vast, waarna Quion in 2015 een rentevoorstel doet aan K voor een rente van 4,2%. Ook dit wordt afgesloten met een rentevastperiode van 3 jaar.

K is van mening dat hij recht heeft op een lager rentetarief omdat zijn huis meer waard is geworden tussen 2012 en 2015 en de marktrente is gedaald. K vordert daarnaast van Quion een schadevergoeding voor overkreditering. Quion is van mening dat omdat er sprake is van een 'Self Verified' hypotheek K zelf voor de risico's aansprakelijk is. K legt het geschil voor aan het Kifid.

Kifid: geldverstrekker moet zelf financiële gegevens controleren

De Commissie is van oordeel dat Quion in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende zorgplicht. Quion had de door K opgegeven financiële gegevens op juistheid en betrouwbaarheid dienen te controleren. Quion had volgens de Commissie nooit de hypothecaire geldlening mogen verstrekken. De maximale hypotheek die verstrekt had mogen worden bedraagt € 477.111,11. Toch heeft Quion aan K een hypotheek van € 540.000 verstrekt.

Quion moet de schade die K heeft geleden door de overkreditering vergoeden. Deze schade bestaat uit de rente die K heeft betaald over de verstrekte geldlening, voor zover deze geldlening hoger lag dan € 477.111,11. De volgende vraag die de Commissie moet beantwoorden is of de schade (gedeeltelijk) voor rekening komt van K. Volgens de Commissie was de € 85.000 aan opgegeven inkomsten door K niet realistisch. De Commissie besluit daarom om de schade voor 50% toe te rekenen aan K.

Over de hoogte van de rente die Quion in 2015 aan K aanbood oordeelt de Commissie dat de rente die aan K werd aangeboden te hoog was. De Commissie acht een rente van 3% met een rentevastperiode van 3 jaar een redelijk tarief voor K.

Quion aansprakelijk voor 50% van de geleden schade

Quion wordt door de Commissie veroordeeld 50% van de door K te veel betaalde rente over het overgekrediteerde bedrag van € 71.048,40 aan K te betalen. Daarnaast moet Quion aan K hetgeen teveel is betaald aan rente gedurende de rentevastperiode 2015-2018 vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank u ook overgekrediteerd? Of bent u van mening dat uw bank een onredelijk hoog rentepercentage (of bijbehorende opslag) in rekening brengt? Of heeft u een ander geschil met uw bank, financieel adviseur of verzekeraar? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Financieel Recht Advocaten heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en tussenpersonen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:


 

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant