Uitspraak: Hypotheekadviseur schendt zorgplicht bij het oversluiten van een hypotheek

In juli 2016 heeft de Geschillencommissie van het Kifid uitspraak gedaan in een zaak waarin een consument verhaal zocht bij zijn hypotheekadviseur. De consument was niet op de hoogte gesteld van een boete die door zijn oude hypotheekverstrekker in rekening zou worden gebracht bij verkoop van zijn woning. De Commissie oordeelde dat de hypotheekadviseur toerekenbaar tekortgeschoten was in de uitvoering van de verleende opdracht en vergoedde een deel van de betaalde advies- en bemiddelingskosten.

Aanleiding

In 2014 heeft een consument een hypotheekadviseur opdracht gegeven tot advisering en bemiddeling ter zake de financiering van een aan te kopen bestaande woning tegen betaling van een vergoeding van € 2.300,-. In de e-mail ter bevestiging van het oriëntatiegesprek, wordt de consument verzocht om “informatie over uw huidige hypothecaire lening, inclusief het restant van de schuldopgave” mee te nemen. Als de consument op advies van de hypotheekadviseur zijn hypotheek laat oversluiten, wordt er door zijn oude hypotheekverstrekker een bedrag van € 3.000,- in rekening gebracht vanwege de vervroegde aflossing. Hiervan was de consument niet door zijn hypotheekadviseur op de hoogte gesteld.

Adviseur was niet op de hoogte van beschikbaar gestelde informatie

De consument wint verhaal in bij de hypotheekadviseur. Laatstgenoemde stelt dat de oude hypotheek van consument een Voordeelhypotheek bleek te zijn, waarbij de consument bij aanvang een extra rentekorting had ontvangen, met de afspraak dat er bij verkoop eventueel een boete kon worden doorgerekend. De hypotheekadviseur stelt verder dat hij hiervan niet op de hoogte is gesteld door de consument en dat dit ook niet viel af te leiden uit de door de consument ter hand gestelde stukken. Verder merkt de hypotheekadviseur op dat de consument, vanwege de toenmalige rentestand, de boeterente na 2,5 jaar heeft terugverdiend.

Hypotheekadviseur had nadere stukken moeten opvragen

De consument start desondanks een procedure bij het Kifid en vordert compensatie van de hypotheekadviseur, in die zin dat de hypotheekadviseur de boeterente zal vergoeden. Volgens de consument is de hypotheekadviseur tekortgeschoten in de uitvoering van de verleende opdracht door geen passend advies te geven, doordat hij niet heeft onderzocht welke voorwaarden er waren verbonden aan de bestaande hypotheek van de consument. De hypotheekadviseur heeft nagelaten om nadere stukken op te vragen waaruit de aard van de geldlening en daarmee samenhangende rechten en verplichtingen konden worden vastgesteld. De hypotheekadviseur heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vordering van de consument.

Hypotheekadviseur had pro forma een aflosnota moeten opvragen 

De Commissie van het Kifid oordeelt dat van een redelijk handelend en bekwaam adviseur verwacht mag worden dat hij, voorafgaand aan advisering en bemiddeling, onderzoek verricht en zijn advies daarop afstemt. Het had in dat kader op de weg van de hypotheekadviseur gelegen om een pro forma aflosnota op te vragen of om de consument te verzoeken dat te doen. De Commissie van het Kifid gaat ook niet mee in het verweer van de hypotheekadviseur dat hem geen verwijt zou treffen, omdat hij niet betrokken was bij de voormalig hypotheek van de consument: “Het is juist aan de hypotheekadviseur om niet alleen inzicht in de cijfermatige kant van de bestaande hypothecaire overeenkomst van geldlening te verkrijgen maar ook in de overige verplichtingen.” Volgens het Kifid had de adviseur nadere stukken moeten opvragen, door dit na te laten heeft de hypotheekadviseur haar zorgplicht geschonden.

De conclusie is dat Adviseur in de uitvoering van zijn opdracht gedeeltelijk, namelijk ter zake de inventarisatiefase, toerekenbaar tekort is geschoten en uit dien hoofde schadeplichtig is. Alle feiten en omstandigheden in aanmerking nemende vindt de Commissie van het Kifid het onredelijk om de hypotheekadviseur voor de gehele boete op te laten draaien. De Commissie van het Kifid acht een restitutie van de betaalde advies- en bemiddelingskosten op zijn plaats ter hoogte van € 1.000,-.

Lees de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van onjuiste of onvolledige advisering of bemiddeling bij het oversluiten of afsluiten van uw hypotheek? Of heeft u een ander geschil met uw financieel adviseur, bank of verzekeraar? De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met procederen tegen voornoemde instellingen. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant