Uitspraak: SNS schiet tekort in nakoming van haar zorgplicht door overkreditering Rabobank-directeur

De directeur van een Rabobank-afdeling gaat in 2008 scheiden. De directeur heeft een jaarinkomen van € 126.000,- en woont in de echtelijke woning. Op deze woning rust een hypotheek van € 840.000,-. De ex-vrouw van de directeur is zelfstandige en heeft een minimuminkomen. Zij heeft tijdens de scheiding een woning aangekocht om na de scheiding met haar dochter in te wonen. De hypotheek van de aan te kopen woning moet zowel op naam van de directeur als op naam van de ex-vrouw worden gezet. De directeur zal € 1.500,- per maand alimentatie betalen aan zijn ex-vrouw. Daarnaast zal hij € 1.500,- per maand betalen als tegemoetkoming in de woonkosten. De directeur gaat zijn eigen woning verkopen. De hoogte van de hypothecaire geldlening bedraagt € 368.000,-. Dit bedrag is op 23 juni 2008 aan de directeur en zijn ex-vrouw verstrekt. De ex-vrouw heeft als eigenaar van de woning een eerste recht van hypotheek verleend aan SNS Bank.

Door arbeidsongeschiktheid van de ex-vrouw had zij in 2012 geen inkomsten meer. De Vereniging van Eigenaren heeft vervolgens beslag gelegd waarnaar SNS de executie heeft overgenomen. De woning is uiteindelijk voor € 300.000,- verkocht. Daarbij heeft SNS € 9.936 aan boeterente wegens vervroegde aflossing in rekening gebracht. De restschuld bedroeg op dat moment € 82.997,81. SNS kon haar vordering niet bij de ex-vrouw innen waardoor SNS de betaling hiervan heeft gevorderd bij de directeur.

Rechtbank: geen schending van de bijzondere zorgplicht door SNS

De directeur is vervolgens een procedure gestart bij de rechtbank en vordert te verklaren voor recht dat de door hem met SNS gesloten overeenkomst van geldlening is aan te merken als een particuliere borgtocht. De overeenkomst dient volgens de directeur te worden vernietigd op grond van dwaling. Volgens de directeur is SNS tekort geschoten in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat SNS geen betaling van de boeterente had mogen verlangen. Dit omdat de verkoop van de woning niet aan de man of zijn ex te verwijten valt. De rechtbank is niet overtuigt van de stelling van de directeur dat op SNS een bijzondere zorgplicht rust die zij hebben geschonden. SNS hoeft daarom de andere vorderingen niet in te trekken en legt executoriaal beslag onder Stichting Rabobank Pensioenfonds om de restschuld te kunnen incasseren.

De directeur stelt hoger beroep in bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daar erkent SNS dat de directeur een financieringsruimte van maximaal € 850.000,- had. Echter, op dat moment mocht SNS naar eigen zeggen een lening verstrekken van 125% van de executiewaarde van de aangekochte woning (€ 375.000,-). Daarnaast hoefde er volgens SNS geen rekening gehouden te worden met de toenmalige woonlasten omdat de woning van de directeur verkocht zou worden. SNS stelt zich niet te hebben afgevraagd wanneer de verkoop plaats zou vinden en of de man daarna een nieuw huis zou kopen omdat de directeur een tussenpersoon had. SNS zou dit wel doen als de directeur geen tussenpersoon zou hebben.

Op grond van de bijzondere zorgplicht dient een bank te waken tegen overkreditering

Het gerechtshof stelt voorop dat door de maatschappelijke functie die een bank heeft zij een bijzondere zorgplicht heeft. Hoever deze zorgplicht reikt hangt volgens het gerechtshof af van de omstandigheden van het geval. Eén van de onderdelen van de bijzondere zorgplicht is dat de bank moet waken tegen overkreditering. Het gerechtshof oordeelt in deze zaak dat SNS haar zorgplicht om te waken tegen overkreditering heeft geschonden door niet te onderzoeken welke plannen de directeur had met betrekking tot de verkoop van zijn woning. SNS had een zelfstandige plicht om overkreditering over te gaan op grond van de op haar rustende zorgplicht en kan zich hier niet verschuilen achter mogelijke fouten van de hypotheekadviseur. SNS had zelf een onderzoeks- en waarschuwingsplicht met betrekking tot mogelijke overkreditering.

Echter, door de ervaring van de directeur met hypothecaire geldleningen had hij zich moeten realiseren dat hij een risico liep door met zijn inkomen van € 126.000,- een hypotheek van € 840.000,- en een extra schuld van € 368.000,- aan te gaan. Daarom oordeelt het hof dat één derde van de schade voor rekening van de directeur moet blijven. SNS moet twee derde van de restschuld voor haar rekening nemen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Heeft uw bank u ook overgekrediteerd? Of bent u van mening dat uw bank een onredelijk hoog rentepercentage (of bijbehorende opslag) in rekening brengt? Of heeft u een ander geschil met uw bank, financieel adviseur of verzekeraar? Neem dan hier contact op met een van onze advocaten. Financieel Recht Advocaten heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en tussenpersonen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant