Uitspraak: ABN AMRO schendt zorgplicht door niet voldoende te informeren over kenmerken en risico’s van renteswap

Een melkveehoudster heeft een lange tijd een financieringsrelatie gehad met de ABN AMRO Bank N.V. (hierna: “ABN AMRO”). De melkveehoudster heeft verschillende kredietovereenkomsten gesloten met ABN AMRO ter financiering van onder andere de bouw van een nieuwe stal en de aankoop van melkquotum. In verband met de variabele rente in de toekomst heeft de melkveehoudster, op aanraden van de ABN AMRO, ook een aantal renteswaps afgesloten.

Op 2 april 2009 heeft de melkveehoudster een nieuwe kredietovereenkomst gesloten voor de duur van 5 jaar ter hoogte van €3.224.000 tegen 1-maands Euribor plus een individuele opslag van 0,6% per jaar. Hiermee heeft ze haar eerdere leningen afgelost. Per brief heeft ABN AMRO op 1 oktober 2012 aangekondigd dat de kredietopslag zou verhogen van 0,6% naar 2,5%. De melkveehoudster was het hier niet mee eens. Zij had juist de renteswaps afgesloten zodat de rente tussentijds niet zou kunnen worden verhoogd.

Melkveehoudster vordert schadevergoeding voor verhoogde kredietopslag

De melkveehoudster stelde ABN AMRO aansprakelijk waarop de ABN AMRO heeft voorgesteld een bedrag van €100.150,= te vergoeden ter compensatie voor de tussentijds verhoogde kredietopslag. Op dit aanbod is de melkveehoudster niet ingegaan. Het geschil is voorgekomen bij de rechtbank Amsterdam en de melkveehoudster heeft primair vernietiging van de 3 renteswaps wegens dwaling gevorderd. Dit beroep slaagde niet. Subsidiair stelde de melkveehoudster dat ABN AMRO haar onvoldoende had geïnformeerd over en gewaarschuwd voor de risico’s van de swaps. De rechtbank oordeelde hierbij dat op de ABN AMRO een zorgplicht rustte. Om hier aan te kunnen voldoen diende de bank voldoende op de hoogte te zijn van de financiële positie, ervaring, kennis, risicobereidheid en doelstellingen van de melkveehoudster. ABN AMRO heeft pas na het sluiten van 3 renteswaps een cliëntenprofiel opgesteld. Hierdoor heeft ABN AMRO haar zorgplicht geschonden.

ABN AMRO heeft onvoldoende volledig, juist en begrijpelijk geïnformeerd

De rechtbank kwam tot de conclusie dat ABN AMRO onvoldoende volledig, juist en begrijpelijk heeft geïnformeerd over de kenmerken en risico’s van een renteswap. De bank is dus toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht.

ABN AMRO moet op grond hiervan de schade vergoeden die de melkveehoudster heeft geleden door het onvoldoende volledig, juist en begrijpelijk informeren van ABN AMRO. Daarnaast moet ABN AMRO ook de extra betaalde rente vergoeden die het gevolg was van de verhoging van de kredietopslag. Door de feitelijke situatie en de situatie die er zou zijn geweest als genoemde informatie wel was gegeven te vergelijken kan de hoogte van de schadevergoeding worden berekend. De door ABN AMRO te vergoeden schade zal nader worden vastgesteld in een schadestaatprocedure.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een renteswap of rentecap en zoekt hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant