Uitspraak: ING moet meer dan 2,5 miljoen euro schadevergoeding betalen na schending informatie- en waarschuwingsplicht

Dhr. A is een vastgoedbelegger. In 2006 heeft hij een vastgoedportefeuille van € 40 miljoen. Meneer A dient in datzelfde jaar een aanvraag in voor financiering van deze portefeuille. ING biedt een euriborlening aan met een renteswapovereenkomst. De looptijd bedraagt voor de lening 7 jaar en voor de renteswapovereenkomst 10 jaar. Dhr. A lost de euriborlening af en beëindigd daarna de renteswapovereenkomst. De negatieve waarde van de swap bedraagt op dat moment € 2.697.000 en deze wordt door ING in rekening gebracht bij meneer A na het tekenen van een beëindigingsovereenkomst.

Verschil in looptijd renteswapovereenkomst en euriborlening

De renteswap was bedoeld om het renterisico op de euriborlening af te dekken en na afloop van deze lening blijft er een kale renteswap over. De looptijd van de euriborlening was slechts 7 jaar terwijl de looptijd van de renteswapovereenkomst 10 jaar bedraagt. Na afloop van de euriborlening is de renteswap een puur speculatief product.
Dhr. A stelt uiteindelijk ING aansprakelijk voor de schade die hij leidt door de beëindigingsvergoeding. Volgens meneer A had ING hem behoren in te lichten over deze gevolgen. De rechtbank wijst de vordering van meneer A af: 'Uitgangspunt is dat degene die een overeenkomst aangaat, moet voorkomen dat hij de overeenkomst sluit onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken.' ING is volgens de rechtbank niet toerekenbaar tekort geschoten en heeft ook niet onrechtmatig gehandeld door onvoldoende voorlichting te geven.

Rechtbank: ING heeft niet voldaan aan haar informatie- en waarschuwingsplicht

Volgens de rechtbank is ING verplicht om meneer A uitdrukkelijk te wijzen op de looptijd van de euriborlening en de renteswap. Na afloop van de euriborlening zou de renteswap opnieuw ingezet kunnen worden om het renterisico voor een nieuwe lening af te dekken. Echter, het was onvoldoende zeker voor ING dat meneer A na de euriborlening een nieuwe lening af zou willen sluiten. Op dit punt heeft ING onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangedragen waaruit blijkt datING heeft voldaan aan haar informatie- en waarschuwingsplicht, aldus de rechtbank.

De rechtbank veroordeelt ING tot betaling van € 2.697.000 aan schadevergoeding aan meneer A. ING is volgens de rechtbank tekortgeschoten in haar verplichting meneer A te informeren en waarschuwen over het verschil in looptijd tussen de euriborlening en de renteswapovereenkomst.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een renteswap of euriborlening en zoekt hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant