Uitspraak: Grote onderneming wordt gecompenseerd door Rabobank voor renteswaps

Kontinex, een groot staalbedrijf, had meerdere leningen met een lange looptijd lopen bij haar huisbankier Rabobank. Kontinex heeft met Rabobank meerdere gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om zich te beschermen tegen het risico van rentestijging. Daarbij was namens Kontinex vaak een financieel manager aanwezig. Op 21 juli 2006 heeft Kontinex met Rabobank een overeenkomst financiële derivaten gesloten. In de bijbehorende documentatie was vastgelegd dat Kontinex als niet-professionele cliënt moest worden gekwalificeerd en dat zij geen intern treasurybeleid had.

Kontinex heeft zes renteswap-overeenkomsten en een semi super collar overeenkomst gesloten met de bank. Al deze overeenkomsten combineerden een vaste rente met een variabele 3-maands Euribor-rente. Op 27 november 2008 bedroeg de hoofdsom van alle leningen van Kontinex € 19.253.750,-, exclusief het rekening-courantkrediet van € 9.400.000,=. Deze hoofdsom zou jaarlijks met € 1.140.000,- verminderen.

Overhedge als gevolg van noodgedwongen aflossing leningen

Op 9 juli 2010 vond een gesprek plaats tussen de directie van Kontinex en Rabobank in verband met de verslechterde financiële positie van Kontinex. Daarbij is de mogelijke verkoop van activa besproken in verband met de verslechterde EBITDA. Toen is aan de orde gekomen dat de aflossing van leningen zou kunnen betekenen dat er een overhedge (renteswaps dekken een hoger bedrag dan de uitstaande lening) zou ontstaan. Het beëindigen van de renteswaps, zou betekenen dat Kontinex de negatieve marktwaarde moest betalen aan de bank. Dat was uiteraard onwenselijk, zeker gezien de reeds slechte financiële positie van Kontinex.

Via een sale-and-lease-back regeling tussen Kontinex en de Rabobank, waarbij de bedrijfshallen van Kontinex aan de Rabobank werden verkocht en aan Kontinex terug werden verhuurd, heeft Kontinex een groot deel van haar uitstaande leningen afgelost. De leningen bedroegen op 31 januari 2012 nog maar € 3.444.031,=. Daarentegen bedroegen de renteswaps op dat moment ca. € 14.300.000,=. Ter afdekking van de aanzienlijke overhedge is nog afgesproken dat de renteswapovereenkomsten ook ter dekking diende van het rekening-courantkrediet en ten aanzien van een achtergestelde lening. Dat neemt niet weg dat Kontinex fors verlies leed als gevolg van de rentederivaten. Per brief d.d. 28 november 2013 heeft Kontinex de bank ook voor haar verlies van ca. € 3,8 miljoen aansprakelijk gesteld. In 2015 beëindigde Kontinex haar relatie met de Rabobank.

Rechtbank wijst vordering af, grootbedrijf gaat in hoger beroep

In eerste aanleg is de schadevordering van Kontinex afgewezen. Kontinex is vervolgens tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. In hoger beroep vordert Kontinex een verklaring voor recht dat de Rabobank haar zorgplicht heeft geschonden met betrekking tot de advisering van de verkoop van de renteswaps, als gevolg waarvan Rabobank de schade van Kontinex dient te vergoeden. Rabobank voert daartegen onder meer als verweer dat Kontinex kennis en inzicht in huis had over renteswaps en andere financiële producten, doordat zij een bedrijf had overgenomen waarin personen met deze kennis en kunde werkten.

Hof: zorgplicht geschonden ondanks dat bedrijf relatief groot was en financieel manager had

Het hof verwerpt deze stelling van de Rabobank. Volgens het hof staat niet vast dat de persoon of personen die kennis en inzicht hadden van renteswaps deel uitmaakten van het door de overname ontstane bedrijf in een functie waarin hun kennis en inzichten daadwerkelijk werden ingezet. Daarentegen was juist in de documentatie bij de renteswaps vastgelegd dat Kontinex als niet-professionele cliënt moest worden gekwalificeerd. De stelling van de Rabobank, dat zij Kontinex niet verder hoefde voor te lichten dan zij heeft gedaan, omdat Kontinex een grotere organisatie was met een financieel manager in dienst, wordt ook verworpen door het hof. Rabobank wist immers bij het ondertekenen van de eerste overeenkomst dat Kontinex een finaniceel manager in dienst had, doch dat neemt niet weg dat aan haar het predikaat “niet-professionele cliënt” is afgegeven. Dat betekent dat Rabobank ervan uitging, of er in elk geval vanuit moest gaan, dat Kontinex geen deskundigheid in huis had op het gebied van de onderhavige financiële instrumenten. De slotsom is dat Rabobank wordt veroordeeld tot vergoeding van de door Kontinex geleden schade, welke nader opgemaakt dient te worden in een schadestaatprocedure.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het gerechtshof Den Haag.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een renteswap of rentecap en zoekt hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant