Uitspraak: Achmea stelt geen toedrachtonderzoek in en is voor de helft van de schade aansprakelijk

Meneer C heeft een autoverzekering afgesloten bij Achmea Schadeverzekeringen N.V. (hierna: “Achmea”) met dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid en beperkt casco. Op 9 juli 2016 is meneer C betrokken bij een aanrijding waarbij meneer T op de snelweg de auto van meneer C heeft geraakt. Daarbij heeft meneer T ook eerst de auto van een derde persoon geraakt. Twee dagen later heeft meneer C het aanrijdingsformulier naar Achmea gestuurd. Meneer C heeft op verzoek van Achmea een nadere toelichting over het ongeval gegeven. De schade bedraagt volgens een schade-expert € 1.463,93.

Achmea legt volledige aansprakelijkheid bij consument

Meneer C heeft rechtsbijstand van Achmea Rechtsbijstand ingeschakeld om zijn schade op meneer T te verhalen. Achmea Rechtsbijstand heeft op 13 januari 2017 een e-mail naar Achmea gestuurd waarin zij zegt de schade van meneer C niet te kunnen verhalen nu er geen wettig en overtuigend bewijs is. Volgens meneer C wordt er “door middel van een vies spelletje” de schuld bij hem neergelegd. Zo heeft Achmea na ontvangst van twee door meneer T ingebrachte getuigenverklaringen geoordeeld dat meneer C aansprakelijk is voor het ongeval en meneer T en de derde schadeloos gesteld. Meneer C heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij Achmea.

Meneer C heeft uiteindelijk een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: “Kifid”). Hij vordert daarbij van Achmea vergoeding van de reparatiekosten van zijn auto ad € 1.464. Volgens meneer C is de verzekeraar toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. Hij heeft ten onrechte de aansprakelijkheid van meneer C aangenomen. Meneer C heeft bijna meteen aangedrongen op een toedrachtonderzoek. Dit heeft Achmea destijds niet uitgevoerd. Echter, nadat Achmea de aansprakelijkheid had erkend heeft zij ook zelf aangegeven dat een toedrachtonderzoek beter zou zijn geweest.

Volgens Achmea gaat het niet om de vraag of meneer C wel of niet schuldig is aan het ongeval. Achmea heeft onvoldoende bewijs om de aansprakelijkheid van meneer C te ontkennen waardoor zij aansprakelijk is gesteld. Uit de foto's van de aanrijding blijkt volgens meneer C duidelijk dat hij van achter is aangereden en dat meneer T duidelijk harder reed dan de maximale snelheid van 100 km/u. Daarnaast betwist meneer C de onafhankelijkheid van de getuigen die door meneer T zijn aangedragen.

Commissie: Achmea heeft consument in een onmogelijke bewijspositie gebracht

De Commissie is het met Achmea eens dat meneer C zijn stelling dat hij door meneer T is aangereden en dat hij niet van rijbaan wisselde onvoldoende bewijs heeft aangeleverd. De Commissie acht het in dit geval wel aannemelijk dat meneer C in zijn bewijspositie is geschaad omdat Achmea geen toedrachtonderzoek heeft ingesteld. Gezien alle feiten en omstandigheden bestond hier wel aanleiding toe, aldus de Commissie. Doordat Achmea heeft nagelaten om een schade-expert in te schakelen of in ieder geval de schade aan de auto van meneer C te onderzoeken en af te gaan op twee getuigenverklaringen die door meneer T naar voren zijn gebracht heeft zij onvoldoende in het belang van meneer C gehandeld. Achmea heeft de volledige aansprakelijkheid bij meneer C neergelegd en meneer C in een zeer nadelige, dan wel onmogelijke (bewijs)positie gebracht.

De Commissie is van oordeel dat Achmea onvoldoende het belang van meneer C in acht heeft genomen bij de vaststelling van de wettelijke aansprakelijkheid en daarmee onzorgvuldig jegens meneer C heeft gehandeld. Achmea dient het nadeel dat meneer C hierdoor heeft geleden te vergoeden. Dit is nu moeilijk vast te stellen nu het niet duidelijk is wat uit het toedrachtonderzoek zou volgen. De Commissie stelt het nadeel van meneer C daarom billijkheidshalve vast op 50% en beslist dat Achmea € 732 moet vergoeden aan meneer C.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het kifid.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar over de uitkering op uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant