Uitspraak: Delta Lloyd aansprakelijk voor brandschade auto

Deze zaak speelde tussen een 74-jarige man en Delta Lloyd. De man was eigenaar van een Volkswagen Tiguan. Op 20 juni 2015 had de man zijn auto bij zijn akker had geparkeerd terwijl hij daar werkzaam was. Om te voorkomen dat de autosleutels tijdens zijn werkzaamheden uit zijn zak zouden vallen, had de man de autosleutels in de auto achtergelaten. Na een half uur werkzaam te zijn geweest, kwam de man tot de ontdekking dat zijn auto gestolen was. Hij heeft hiervoor aangifte van diefstal gedaan bij de politie.

Delta Lloyd: geen schadevergoeding door onvoldoende zorg van de man

Op 27 juni 2015 is de Volkswagen Tiguan in brand gestoken. De door Delta Lloyd ingeschakelde taxateur heeft de dagwaarde van de auto vastgesteld op €12.500. Delta Lloyd stelt hierbij dat zij dit bedrag niet aan de man hoeven uit te keren, omdat hij onvoldoende zorg heeft betracht om de diefstal te voorkomen. De man had immers de sleutels in de niet afgesloten auto achter gelaten.
De kantonrechter oordeelt dat de man inderdaad onvoldoende zorg heeft betracht om diefstal te voorkomen, op grond hiervan kan de man geen aanspraak maken op vergoeding van de schade ten gevolge van de diefstal.

De volgende vraag is dan of de man recht heeft op schadevergoeding naar aanleiding van de brandstichting. Delta Lloyd stelt hierbij dat de man geen aanspraak kon maken op schadevergoeding omdat de volledige dekking op grond van de polis door de diefstal was komen te vervallen. De kantonrechter stelt echter vast dat deze dekkingsuitsluiting niet volgt uit de polisvoorwaarden en gaat daarin dan ook niet mee. De kantonrechter overweegt dat bij de dekking voor brandschade, bezit of toezicht door de verzekerde niet vereist is. Autobranden vinden volgens de kantonrechter juist vaak plaats zonder aanwezigheid van de verzekerde.
Delta Lloyd voerde verder nog aan dat er sprake was van een oorzaak-en-gevolgredenering in die zin dat na een diefstal als gevolg van eigen nalatigheid de daarop volgende brand eveneens aan dit nalaten kan worden toegeschreven. De kantonrechter wijst ook dit af omdat een brand geen logisch gevolg is van een diefstal. De kantonrechter concludeert dat er geen dekkingsuitsluiting is en veroordeelt Delta Lloyd tot betaling van schadevergoeding van €12.750.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar over de uitkeringing van uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank.

Zie ook vergelijkbare uitspraken: 

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant