Uitspraak: Aon schendt zorgplicht waardoor consument onderverzekerd is en moet ruim € 43.000 schadevergoeding betalen

Meneer E heeft in november 2015 een landgoed genaamd 'De Hertenkamp' gekocht. Dit is een terrein met tien opstallen. In april 2016 heeft meneer E assurantietussenpersoon Aon benaderd voor het verzekeren van drie van de opstallen tegen onder andere brandschade. De accountmanager bij Aon heeft meneer E vervolgens bezocht waarnaar er in mei 2016 een offerte voor een opstalverzekering is uitgebracht. De herbouwwaarden zijn hierbij vastgesteld op € 1.000.000,- voor het hoofdgebouw, € 600.000 voor het Paviljoen Elandhuis en € 200.000,- voor de technische ruimte. In juni 2016 heeft meneer E de akkoordverklaring getekend en de voorlopige polis is per 13 mei 2016 opgemaakt. De definitieve polis is opgemaakt op 26 juli 2016. Uit een interne memo van Aon van 3 juni 2016 blijkt dat er is 'afgesproken om de waardebepaling nog even uit te stellen. Dit in afwachting van mogelijke verhuur van de overige paviljoens.'

Ontstaat brand op landgoed, schade bedraagt bijna € 380.000,-.

Op 5 maart 2015 is er een brand ontstaan op de Hertenkamp in het gebouw waar de technische dienst is gevestigd. In opdracht van de verzekeraars heeft Cunningham Lindsey vervolgens een schaderapportage opgesteld. De schade is vastgesteld op € 98.454,07,-. De herbouwwaarde van het gebouw bedroeg volgens Cunningham Lindsey € 379.525,-. Het gebouw van de technische dienst was echter verzekerd voor een bedrag van € 200.000,-. De verzekeraars hebben daarom bij de uitkering rekening gehouden met de onderverzekering en een bedrag van € 52.812,47 uitgekeerd. Meneer E heeft Aon vervolgens per brief aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van de onderverzekering. Aon heeft deze aansprakelijkheid afgewezen waarnaar meneer E een procedure is gestart bij de rechtbank Rotterdam.

Meneer E vordert dat Aon wordt veroordeeld om aan hem € 43.141,60 te betalen. Volgens meneer E is Aon toerekenbaar tekort geschoten in haar zorgplicht als assurantietussenpersoon tegenover meneer E. Aon heeft meneer E niet adequaat en juist geadviseerd over de dekking van de opstalverzekering. Aon stelt daartegenover dat zij haar zorgplicht niet heeft geschonden. Volgens Aon was de hoogte van de voorlopige herbouwwaarde van de panden afkomstig van meneer E.

Assurantietussenpersoon moet actief handelen en verzekeringnemers waarschuwen voor onderverzekering

De rechtbank begint met de vraag of Aon haar zorgplicht als assurantietussenpersoon heeft geschonden door meneer E onvoldoende te behoeden voor het risico van onderverzekering van de drie panden. Een assurantietussenpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Een assurantietussenpersoon dient actief te handelen en verzekeringnemers te waarschuwen in geval van grote onderverzekering. In deze zaak ging het om een brandverzekering. Van een assurantietussenpersoon mag dan onder andere worden verwacht dat hij de verzekeringnemer informeert over het belang van het hanteren van de juiste herbouwwaarde. Daarbij dient hij de verzekeringnemer te adviseren om de herbouwwaarde van de te verzekeren opstal te laten vaststellen door een deskundige. De assurantietussenpersoon mag bij het nakomen van zijn verplichtingen niet zonder meer uitgaan van de gegevens die hem zijn aangereikt door de verzekeringnemer.

Meneer E had aangegeven aan Aon dat hij wel een waardebepaling wilde laten uitvoeren. Aon had daarom volgens de rechtbank aan moeten dringen op een waardebepaling of bij meneer E moeten bevestigen of hij definitief af wilde zien van een waardebepaling. Daarnaast dient bekeken te worden of Aon meneer E heeft gewezen op het belang van een juiste waardebepaling en het risico van onderverzekering. Dit heeft Aon volgens meneer E niet gedaan. Dit volgt niet uit de stukken van Aon. Dit betekent dat Aon niet alleen heeft nagelaten om terug te komen op het uitvoeren van een waardebepaling van de verzekerde panden maar ook dat Aon meneer E niet heeft gewezen op het belang van deze waardebepaling en op de risico's van onderverzekering.

Herbouwwaarde is één van de essentialia van een brandverzekering

Volgens de rechtbank had Aon actiever moeten handelen. De herbouwwaarde zoals in de verzekering is opgenomen is één van de essentialia van een brandverzekering. Nu Aon dit niet heeft gedaan en meneer E niet heeft geïnformeerd over het belang van de juiste herbouwwaarde en het risico van onderverzekering heeft zij niet de zorg betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht. Volgens de rechtbank is Aon toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van haar zorgplicht als assurantietussenpersoon. Dit betekent dat zij de door meneer E geleden schade van € 43.141,60 dient te vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar of adviseur over uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar of tussenpersoon haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant