Uitspraak: Nationale-Nederlanden moet betalen in woekerpoliszaak

Een gedupeerde consument (hierna: “Consument”) sloot in 1997 een beleggingsverzekering af bij Nationale-Nederlanden (hierna: “NN”) ter aflossing van een hypothecaire geldlening van ca. € 170.000,=. Bij aanvang was de Consument een eenmalige premie van € 9.223,08 verschuldigd. De maandpremie bedroeg bij aanvang € 147,48. Bij overlijden van de Consument (of zijn echtgenote) voor de einddatum van de premiebetaling was bij aanvang een uitkering van € 113.445,05 verzekerd of indien dat een hoger bedrag zou zijn, de waarde van de uitstaande participaties per de overlijdensdag van de Consument vermeerderd met 10% daarvan. De in de verzekering opgenomen verzekerde uitkering van €113.445,05 bij overlijden van de Consument voor de einddatum is per 4 januari 2009 op verzoek van Consument vervallen en vervangen door een uitkering van de waarde van de uitstaande participaties vermeerderd met 10% bij overlijden van de Consument (of zijn echtgenote).

Consument stelt dat NN niet transparant was over kosten en risico's

Consument wenst de beleggingsverzekering in rechte te vernietigen op grond van dwaling en/of schending zorgplicht door NN. Hiertoe voert de Consument onder meer aan onvoldoende inzicht te hebben gekregen in de eerste kosten behorend bij de beleggingsverzekering. Verder voert de Consument aan niet geïnformeerd te zijn over het hefboom- en inteereffect en de mogelijke voor- en nadelige gevolgen daarvan. Volgens de Consument was de beleggingsverzekering door bovengenoemde premies ongeschikt voor het aflossen van zijn hypothecaire geldlening. Indien Consument inzicht had gehad in de bijbehorende kosten van de beleggingsverzekering, dan had Consument de verzekering niet afgesloten.

Kifid bevestigt woekerpolis: onvoldoende inzicht in kosten

De Geschillencommissie oordeelt als volgt. De eerste kosten van de beleggingsverzekering van de beleggingsverzekering betreffen veelal de provisie voor de tussenpersoon, acceptatiekosten, offertekosten, administratiekosten, etc. Deze kosten worden gedurende een bepaalde tijd in mindering gebracht op de te betalen premie, zodat een kleiner deel van de premie kan worden belegd. Daarmee zijn de in rekening te brengen eerste kosten direct van invloed op het met de beleggingsverzekering te behalen resultaat. Daarmee zijn de in rekening te brengen eerste kosten direct van invloed op het met de beleggingsverzekering te behalen resultaat en brengen de algemene maatstaven van burgerlijk recht mee dat Aangeslotene gehouden was om de Consument in de precontractuele fase over het in rekening brengen van deze eerste kosten te informeren. Dit heeft NN nagelaten.

Ook informatieverstrekking inzake hefboom- en inteereffect ondermaats

Ook ten aanzien van de informatieverstrekking omtrent het hefboom- en inteereffect en de bijbehorende voor- en nadelen, is NN volgens de Geschillencommissie tekortgeschoten. Door de ondermaatse informatieverstrekking, wist de Consument niet welk deel van zijn premie belegd zou worden om het door hem beoogde doel te bereiken. Volgens de Geschillencommissie rust er op NN een informatieverplichting op grond van de algemene maatstaven van burgerlijk recht om Consument hierover in de precontractuele fase te informeren. Dat achteraf is gebleken dat het hefboom- en inteereffect een beperkt gevolg voor de opgebouwde waarde heeft gehad, doet aan het potentiële risico van het hefboom- en inteereffect bij aanvang van de verzekering niet af.

NN moet geleden schade vergoeden

De Geschillencommissie van het Kifid ovweegt dat NN het door Consument ondervonden nadeel dient te vergoeden. De reeds door NN aan de Consument verschafte vergoeding conform de compensatieregeling is daartoe te laag. Hiertoe moet een herberekening worden gemaakt van de afkoopwaarde van de verzekering met inachtneming van de hypothetische sitautie dat de eerste kosten niet in rekening zijn gebracht en aldus zouden hebben bijgedragen aan de waardeontwikkeling van de verzekering. Tevens dient een herberekening te worden gemaakt van het opgetreden waardeverlies als gevolg van het hefboom- en inteereffect.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u (het vermoeden dat u) een woekerpolis heeft en zoekt u hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met uw verzekeraar in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraard en vermogensbeheerders.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant