Uitspraak: Waarschuwen voor restschuldrisico ook voor professionele partijen (eigen zaak)

Recentelijk heeft Financieel Recht Advocaten bij de rechtbank Amsterdam een vonnis verkregen tegen Nationale Nederlanden waarin de rechtbank oordeelt dat Nationale Nederlanden als professionele dienstverlener op het terrein van (beleggingen en aanverwante) financiële diensten jegens de cliënt van Financieel Recht Advocaten een bijzondere zorgplicht heeft die ertoe strekt hem te beschermen tegen de gevaren van gebrek aan inzicht. De reikwijdte van deze bijzondere zorgplicht is, zo de rechtbank, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de ingewikkeldheid van het product en de daaraan verbonden risico’s. Indien Nationale Nederlanden hem geadviseerd zou hebben een bedrijfshypotheek met daarnaast een tweetal beleggingsverzekeringen af te sluiten, dan had Nationale Nederlanden hem moeten wijzen op het risico dat de opbrengst van die beleggingsverzekeringen uiteindelijk niet voldoende zouden zijn om de bedrijfshypotheek af te lossen.

Het gaat hier om een tussenvonnis. Nationale Nederlanden heeft betwist dat zij aan de betreffende cliënt heeft geadviseerd de beleggingsverzekeringen af te sluiten. De rechtbank heeft bepaald dat nadere bewijsvoering noodzakelijk is. De uitspraak is van belang omdat banken en verzekeraars in veel gevallen in het verleden zowel kredieten verkochten alsook de daarbij horende verzekeringen. Met name is dat het geval bij de Rabobank die heel vaak in de dubbele hoedanigheid van aanbieder en adviseur heeft opgetreden. Uit de uitspraak volgt dat indien er een krediet wordt aangeboden en de aanbieder van het krediet tevens heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de levensverzekeringen, de aanbieder/bemiddelaar in dat geval de cliënt dient te waarschuwen voor de mogelijkheid van het ontstaan van een restschuld. Indien de aanbieder/bemiddelaar dat niet heeft gedaan is die in beginsel aansprakelijk.

Heeft u ook een hypotheek met daaraan gekoppeld een beleggingsverzekering en is de aanbieder van de hypotheek ook adviseur met betrekking tot de verzekering geweest? Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant