Nieuws: Aandachtspunten over de Wet tegen witwassen en terrorismefinanciering

Door zich te concentreren op de grootste risico’s van witwassen, streven banken ernaar de problemen die zakelijke klanten momenteel ondervinden bij hun benadering van witwassen weg te nemen. Om deze risico’s adequaat te identificeren, is er behoefte aan meer mogelijkheden voor informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de betrokken publieke en private sector. Indien nodig moet de wet dienovereenkomstig worden aangepast.

Duidelijke informatie

Daarnaast willen banken hun klanten goede informatie geven over het hoe en waarom zij klantonderzoeken doen. Een oplossing voor bedrijven met een verhoogd risicoprofiel die moeite hebben met het verkrijgen van bankdiensten, is het zoeken naar ‘minimale aanbiedingen’, die het risico op witwassen beperken en tegelijkertijd de toegang beperken.

Deze mogelijke oplossingen zijn opgenomen in het door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) uitgebrachte rapport ‘Ongewenste effecten van risicoaversie op klanten en banken’. Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ondermijnen onze samenlevingen. Banken, die een rol spelen als poortwachters van het financiële systeem, willen deze misdaad helpen bestrijden door te voorkomen dat criminelen hiervoor misbruik maken van financiële diensten. Het is belangrijk om tijdens de implementatie juridische opties voor risico gebaseerde benaderingen te gebruiken.

Meer belangstelling

De laatste jaren is er in binnen- en buitenland een groeiende belangstelling voor witwassen en terrorismefinanciering. Dit is een van de redenen waarom banken hebben besloten het potentiële integriteitsrisico (de zogenaamde ‘risicoaversie’) verder te verminderen. Als gevolg hiervan worden hun klanten geconfronteerd met hoge administratieve lasten en beperkte of beperkte toegang tot financiële diensten.

Daarom zijn twee kernwaarden in het Nederlandse financiële systeem – financiële integriteit en financiële inclusie – niet altijd in evenwicht. De NVB is dan ook verheugd met het rapport ‘Van herstel naar evenwicht‘, waarin wordt geconstateerd dat ook de Nederlandse Bank (DNB) als toezichthouder deze knelpunten ziet. Door samen te werken met publieke partners om deze knelpunten op te lossen, kan de effectiviteit en efficiëntie van het voorkomen van misbruik van het financiële systeem worden verbeterd.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant