Nieuws: Bedrijfsleven vraagt om uitstel UBO-register

Vanuit het bedrijfsleven is er gevraagd aan het kabinet om de inschrijvingstermijn van het UBO-register te verlengen. Volgens onderzoek is gebleken dat maar een kwart van alle Ultimate Beneficial Owners zich heeft ingeschreven.

Bestrijding terrorisme financiering

Het doel van het UBO-register is om te voorkomen dat criminelen kunnen verschuilen achter een bedrijfsstructuur. Het UBO-register is ontstaan uit regelgeving van de Europese Unie. Het is de bedoeling dat het UBO-register een sleutelrol gaat spelen bij het opsporen van fraude, terrorismefinanciering en het witwassen van geld in heel Europa.

Volgens Hans Biesheuvel, voorman van ondernemersorganisatie ONL, is de reden van het achterblijven van de inschrijvingen dat de privacy van aandeelhouders in het geding komt. Maar ook de datalekken vorig jaar bij de KVK (die het UBO-register beheert) zorgen volgens Biesheuvel voor terughoudendheid. Ook hebben ondernemers te maken gehad met een corona crisis die ook veel tijd, geld en moeite heeft gekost. Hierdoor zal niet alle focus gericht zijn naar het UBO-register.

Veel kritiek

Er is veel kritiek op het UBO-register. Albert Jan Thomassen, directeur van FBNed, is duidelijk niet te spreken over het register. Volgens hem moet het register alleen bedoeld zijn voor de Belastingdienst en Politie. Zij moeten de mogelijkheid hebben om gegevens over de ondernemingen op te vragen. Het probleem is alleen dat iedereen nu de gegevens van ondernemingen kan opvragen. ‘Aandeelhouders zijn ook gewoon burgers, het is schending van de privacy dat iedereen kan zien hoeveel belang hij of zij in een bedrijf heeft. De Belastingdienst kan ook zien hoeveel spaargeld iemand heeft, maar anderen hebben daar toch ook geen toegang toe?’ zegt hij in een gesprek met de Telegraaf.

Ook buiten Nederland is er kritiek op het UBO-register. In meerdere Europese landen buigen rechters zich over de vraag of met name de openbaarheid van het register rechtsgeldig is. De advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie concludeerde naar aanleiding van vragen uit Luxemburg dat het register in de huidige vorm niet acceptabel is. Voor FBNed was dit reden de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Justitie en Veiligheid te vragen de invoering van het UBO-register op te schorten tot het HvJ-EU uitspraak heeft gedaan.

Privacy wel gewaarborgd

Maar het ministerie van Financiën zei in een reactie dat het naar de mening van de procureur-generaal geen reden zag om de registratie te heroverwegen of uit te stellen. Vertrouwelijkheid is gegarandeerd omdat gegevens kunnen worden beschermd. Thomassen bestrijdt dit. Hij zei dat gegevens in Nederland alleen worden beschermd als UBO op de politiebescherming lijst staat. Dat raadplegers van het register worden geregistreerd gaat FBNed niet ver genoeg. “Wij zijn van mening dat de gegevens van een opvrager op verzoek aan UBO beschikbaar moeten worden gesteld.” De Kamer van Koophandel heeft ons laten weten dat dit volgens de AVG-wetgeving niet mogelijk is.

Bedrijven en stichtingen die al in het handelsregister staan, hebben nog tot 27 maart 2022 om zich in te schrijven.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant