Nieuws: Beëindiging van bancaire relaties door banken in relatie tot de bancaire zorgplicht

In onze praktijk krijgen wij regelmatig te maken met zaken die gaan over de opzegging van bancaire relaties door een bank. Een dergelijke opzegging is een ingrijpende maatregel die veel impact heeft op de cliënt van de bank. Een bank kan een bancaire relatie echter niet zomaar opzeggen. Zij hebben een bijzondere zorgplicht. Die zorgplicht houdt mede in dat een opzegging alleen mogelijk is bij een voldoende zwaarwegende grond. De bank mag de relatie niet opzeggen indien die opzegging ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is’. Of een opzegging door de bank niet aanvaardbaar is zal afhangen van de omstandigheden van het geval.
Een van de mogelijke redenen voor een bank om de relatie op te zeggen is een verdenking van fraude of witwassen. Het anti-witwas beleid dat banken voeren is de afgelopen periode veelvuldig in de media besproken. Verschillende incidenten laten zien dat dit beleid bij veel banken ontoereikend is geweest. Nu beloven de banken hier werk van te maken en zetten zij meer personeel in om fraude en witwassen te voorkomen.

Bank kan relatie lang niet altijd opzeggen

Vanwege deze recente aandacht hebben wij onderzoek gedaan naar verschillende zaken met betrekking tot de opzegging van bancaire relaties. Uit deze verschillende zaken blijkt dat de bank lang niet altijd correct handelt bij het opzeggen van een relatie. De rechter heeft verschillende factoren genoemd die een bank moet meewegen bij het opzeggen van een bancaire relatie. Een van deze factoren is de toegang tot een girale betaalrekening. Indien een cliënt na de opzegging van een bancaire relatie geen toegang meer heeft tot een girale betaalrekening dan kan hij niet meer deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De rechter laat dit zwaar meewegen in haar beoordeling of de opzegging van de bancaire relatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar is. Een andere factor is de bancaire zorgplicht. Deze zorgplicht is contractueel vastgelegd in de Algemene Bankvoorwaarden. Deze zorgplicht legt ook gewicht in de schaal bij de belangenafweging van de rechter.

Wat kan de klant doen

Wij sluiten het onderzoek af met het geven van een aantal opties voor de klant van de bank. Zo kan een cliënt voorkomen dat de bank de relatie opzegt door in te gaan op de verzoeken van de bank. De klant moet zelf ook niet de belangen van de bank uit het oog verliezen. De contractuele zorgplicht uit de Algemene Bankvoorwaarden werkt immers twee kanten op.

Lees het volledige paper.

Financieel Recht Advocaten

Mocht u te maken hebben met (dreigende) opzegging van de bankrelatie door uw bank op grond van de Wft- en/of Wwft, neem dan contact met ons op. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken. Neem hier vrijblijvend contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant