Nieuws: ABN Amro heeft te snel gehandeld

Een vrouw krijgt van ABN Amro 42.000 euro, omdat haar ex zonder haar toestemming de levensverzekering werd afgekocht. Het Kifid oordeelde dat dit niet mocht. Ook als een boedelverdeling is afgesproken, dan betekent dit nog niet dat geen rechten aan de polis kunnen worden ontleend.

De vrouw had een Meegroeiverzekering bij ABN Amro. Deze zou lopen tot 2028. In 2012 is het paar gescheiden. De levenspolis is door het hof aan de man toebedeeld, maar moest de helft van de opgebouwde waarde aan de vrouw overmaken. Dit zou gaan om ongeveer 32.000 euro. Echter, dit is nooit betaald.

In 2018 wilde de man de verzekering afkopen. Zijn ex hoorde dit en nam contact op met de ABN Amro dat zij hiervoor geen toestemming gaf. De verzekeraar liet weten dat de man geen toestemming nodig had en de afkoopwaarde van 91.000 euro zou worden uitgekeerd.

De geschillencommissie heeft de verzekeraar teruggefloten. De bank had alleen de afkoop mogen accepteren als de vrouw hiermee instemde. Aan de vrouw moet alsnog een vergoeding van 42.000 euro worden betaald. ABN Amro is het niet eens met deze beslissing en klopt aan bij de Commissie van Beroep financiële dienstverlening. De commissie oordeelt dat de ontbinding van het huwelijk nog niet betekent dat het ook het einde is van de bestaande gezamenlijke gerechtigdheid tot de bestanddelen van de ontbonden gemeenschap.

De rechter heeft opgedragen om de gemeenschap te verdelen. Dit is echter niet uitgevoerd. Er wordt alleen gelast dat en hoe de verdeling moet plaatsvinden.

De polis is dus niet verdeeld en daarom had de vrouw toestemming moeten geven. ABN Amro is tekortgeschoten in de informatievoorziening en door op verzoek door de ex-man tot uitkeren over te gaan.

De commissie spreekt: “Van verzekeraar mocht worden verwacht dat zij de belangen van beide cliënten in het oog zou houden. Zij wist dat de toedeling van de verzekeringsovereenkomst aan de ex-echtgenoot onderdeel uitmaakte van ‘een totaalpakket’ en zij wist ook dat consument zich zorgen maakte over de mogelijke afkoop van de verzekering door haar ex-echtgenoot. Verzekeraar had moeten begrijpen dat eenzijdige afkoop ertoe zou leiden dat de ex-echtgenoot de beschikking zou krijgen over het volledige afkoopbedrag en dat Consument van haar (onwillige) ex-echtgenoot afhankelijk zou zijn of zij alsnog haar aandeel in de polis zou ontvangen.” De commissie bevestigt de eerdere uitspraak dat aan de vrouw schadevergoeding moet worden betaald.

Klik hier voor het nieuwsbericht.

Financieel Recht advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant