Nieuws: Crowdfundingplatforms moeten volgens AFM meer transparantie betrachten over risico’s

Volgens de AFM focussen crowdfundingplatforms met name op de kansen en minder op de risico’s. Door een gebrek aan regulering dienen de platforms zelf meer verantwoordelijkheid te nemen. Er dient met name meer inzicht te worden gegeven in de betalingstermijnen die niet worden nagekomen. De wanbetalingen dienen transparant te worden. Dergelijke informatie is namelijk van belang voor consumenten voor het maken van een deugdelijke investeringsbeslissing.

Duidelijke en begrijpelijke informatieverstrekking voor beleggers

Een aantal platforms heeft via brancheverenigingen reeds stappen gezet om meer inzicht te bieden in wanbetalingen. De AFM wenst echter dat de gehele crowdfundingsector haar informatievoorziening aan beleggers verbetert. De AFM is van mening dat in elk geval de volgende informatie duidelijk en begrijpelijk gepresenteerd moet worden op een prominente plek op de website, zodat consumenten zich snel een beeld kunnen vormen van de risico’s:

– de totale bemiddelde som;
– aflossingen en uitbetaalde rente;
– het totaal aan betalingsachterstanden en afboekingen;
– een uitsplitsing van betalingsachterstanden;
– het bedrag dat nog afgelost moet worden;

In het voorjaar van 2017 zal de AFM concluderen of de crowdfundingplatforms voldoende stappen hebben gezet om de risico’s realistisch en overzichtelijk in kaart te brengen voor beleggers.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van crowdfunding of als gevolg van een andere alternatieve financieringsvorm? Neem dan vrijblijvend contact op met Financieel Recht Advocaten. Wij staan u graag te woord.

Klik hier voor het artikel van de AFM.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant