Nieuws: AFM evaluatie leidt tot waarschuwing en verscherpt toezicht crowdfunding

De evaluatie van de voorschriften voor crowdfundingplatforms door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal gaan leiden tot nieuwe voorschriften. De AFM wil daarmee bepaalde risico’s aanpakken, waaronder de korte tijd die investeerders hebben om een beslissing te nemen. Conform de nieuwe voorschriften van de AFM moet projectinformatie voortaan 48 uur voorafgaand aan de openstelling voor inschrijven volledig beschikbaar zijn voor de investeerders.

Schaarste op markt veroorzaakt snelle investeringsbeslissingen

De AFM stelt dat de schaarste op de crowdfunding-markt ervoor zorgt dat investeerders in zeer korte tijd investeringsbeslissingen nemen. De gemiddelde tijd voor investeerders waarin zij zich kunnen inschrijven voor een crowdfunding-project, daalde naar enkele uren. Het gevolg daarvan is dat beleggers de investeringsrisico’s mogelijk niet goed voor ogen hebben. Bovendien geldt dat meer dan de helft van de crowdfundingbeleggers meer dan 10% van het vrij belegbare vermogen in crowdfunding investeert. Dat is tegen het advies van de AFM in.

Strengere voorschriften voor crowdfunding

De AFM schrijft dus per direct voor dat alle projectinformatie 48 uur voor de inschrijving beschikbaar moet zijn voor crowdfunding-beleggers. Verder verwacht de AFM van de sector meer inspanning om te waarborgen dat investeerders vaker het advies opvolgen om maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen te investeren via crowdfunding. Indien er van deze richtlijn wordt afgeweken door consumenten, dienen de platforms daarvoor op individuele basis verantwoording te kunnen afleggen. Het platform moet dan aan de AFM uitleggen waarom zij het gerechtvaardigd vindt dat een belegger meer dan 10% investeert.

Wanbetaling nog steeds onvoldoende inzichtelijk op crowdfundingplatforms

Eind 2016 maakte de AFM reeds bekend dat zij van de platforms verwacht dat meer inzicht wordt geboden in de projecten waarin sprake is van wanbetaling, in die zin dat beleggers hun geld (waarschijnlijk) niet terugbetaald krijgen. De AFM merkt op dat er op dit punt nog steeds een fikse verbeterslag gemaakt moet worden. Niet alle platforms publiceren deze informatie, laat staan op een makkelijk vindbare plek. Ook de termijn van afboeking die door platforms wordt gehanteerd (365 dagen wanbetaling) acht de AFM te lang.

Wettelijke basis crowdfunding ligt mogelijk in het verschiet

Op termijn verwacht de AFM van de platformen dat zij onderzoeken hoe zij effectief invulling kunnen geven aan de voorschriften voor crowdfunding. Dit in opmaat naar nieuwe wetgeving waar de AFM om heeft gevraagd in haar wetgevingsbrief en waar het ministerie van Financiën gehoor aan heeft gegeven, waardoor crowdfunding een wettelijke basis krijgt binnen de Wet Financieel Toezicht (Wft). De platformen hebben een ontheffing of vergunning maar de regels zijn op dit moment nog niet verankerd in de wet.

Financieel Recht Advocaten

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met personen die vragen hebben over crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Financieel Recht Advocaten behartigt zowel de belangen van individuele gedupeerde beleggers als van groepen gedupeerde beleggers die een collectieve claim willen instellen. Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Klik hier voor het volledige bericht van de AFM.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant