Nieuws: AFM: Home Instead misleidt consumenten bij obligatieleningen

Home Instead biedt verschillende obligatieleningen aan en met de aangetrokken obligatiegelden verstrekt Home Instead leningen aan franchisenemers van Home Instead. Deze richten zich op thuiszorg voor ouderen. In het prospectus laat Home Instead verschillende zekerheden en garanties om zo de risico’s van een obligatielening af te dekken zien. Home Instead is volgens eigen zeggen vrijgesteld van de verplichting om een door de Autoriteit Financiële Markten (hierna: “AFM”) goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen.

De AFM is echter van mening dat Home Instead een misleidend beeld heeft gegeven in haar prospectus over de zekerheden en garanties ter afdekking van de risico’s die gepaard gaan met de obligatielening. De AFM eist nu in een last onder dwangsom dat Home Instead de misleidende informatie herstelt aan beleggers die geld hebben geïnvesteerd in hun obligatieleningen.

AFM doet onderzoek naar obligatieleningen Home Instead

Ter onderbouwing van haar standpunt heeft de AFM een onderzoek ingesteld. Hieruit is gebleken dat de informatie die is verstrekt door Home Instead de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden. Dit geldt in het bijzonder voor de zekerheden en garanties ter afdekking van de risico’s van obligatieleningen, aldus de AFM. De informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over een transactie wordt volgens de AFM ook niet verstrekt door Home Instead. Hierdoor kan een consument een besluit nemen dat hij, indien hij beschikte over de juiste en volledige informatie, niet zou hebben genomen.

In de last onder dwangsom is opgenomen dat Home Instead binnen een bepaalde termijn de informatie schriftelijk aan haar obligatiehouders moet verstrekken. Home Instead heeft voldaan aan de voorschriften binnen de gestelde termijn in de last onder dwangsom. Er zijn geen dwangsommen verbeurd.

Klik hier voor het dwangsombesluit.

Financieel Recht Advocaten

Neem hier contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten als u advies wilt over uw (obligatie)lening. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant