Nieuws: Banken moeten alle risicoklanten met een aflossingsvrije hypotheek gaan benaderen

Binnenkort moeten de Nederlandse banken honderdduizenden klanten met een aflossingsvrije hypotheek actief gaan benaderen. De Nederlandse banken, vooral Rabobank en ABN Amro, zijn bang voor capaciteitsproblemen. Klanten kunnen in de problemen komen aan het eind van de looptijd van hun hypotheek volgens Autoriteit Financiële Markten (hierna: “AFM”).

Ongeveer 1,1 miljoen huishoudens hebben een (grotendeels) aflossingsvrije hypotheek. Een deel van deze huishoudens kan in de problemen komen indien er niet voldoende spaar- of pensioengeld is omdat de leningen vaak na 30 jaar moeten worden afgelost of geherfinancierd. De AFM wil dat de banken alle klanten met een aflossingsvrije hypotheek gaan benaderen. Rabobank, ING, ABN Amro en de Volksbank zijn het met de AFM eens, maar willen niet met alle potentiële probleemhuishoudens persoonlijk in gesprek gaan. Dit omdat dit volgens de banken veel te kostbaar is en ze daar de capaciteit niet voor hebben.

AFM kan banken een onvoldoende geven in het ‘Dashboard Klantbelang’

De toezichthouders van de AFM hebben daarop gereageerd door voor te stellen eerst in gesprek te gaan met de klanten die de grootste risico’s lopen. Als de banken deze klanten hebben benaderd kunnen ze zo steeds in gesprek gaan met een risicogroep lager zodat ze uiteindelijk alle klanten benaderd hebben. De AFM kan geen boetes uitdelen indien de banken dit niet naleven, maar ze kunnen de banken wel een onvoldoende geven in het ‘Dashboard Klantbelang’ en dat is iets wat banken absoluut niet willen.

Voor de banken is het vaak onduidelijk om te bepalen tot welke doelgroep een klant hoort. Sommige klanten hebben bijvoorbeeld hun spaarrekening of beleggingen lopen bij een andere bank. De bank waar de hypotheek loopt heeft daar dan dus geen zicht op en kan zo niet bepalen of de klant een risico loopt. Rabobank en de Volksbank proberen aan deze informatie te komen door het vrijwillig aan klanten te vragen. ING benadert de klanten hiervoor niet maar probeert zelf een afweging te maken.

Financieel Recht Advocaten

Neem hier contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten als u advies wilt over uw hypotheek. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant