Nieuws: AFM legt boete op aan Cees Smit en fondshuis Today’s Tomorrow

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een boete opgelegd aan zowel Cees Smit als zijn fondshuis Today’s Tomorrow. Zij krijgen deze boete voor de rol die het fondshuis heeft gespeeld bij het GFH Paraplufonds. Dit blijkt uit een vonnis van de Rechtbank Rotterdam. Het FD kwam dit vonnis op het spoor omdat alle details blijk geven dat het hier gaat om Smit en zijn fondshuis. De AFM stelt dat het fondshuis zijn vergunning volledig uit handen heeft gegeven. Hierdoor heeft het fonds geen adequaat beleid kunnen voeren om een integere uitvoering van haar bedrijf te waarborgen in de periode tussen januari en augustus 2014.

Oprichters GFH kregen verbod in Luxemburg

Tussen 2012 en 2014 heeft Today’s Tomorrow haar vergunning uitgeleend aan Global Fund House (GFH). De heren achter GFH maakten maar al te graag gebruik van deze mogelijkheid. In 2012 is hen door de Luxemburgse toezichthouder verboden om nog nieuwe fondsen op te zetten in Luxemburg. Dit was niet voor niets zo blijkt nu. Onder de vergunning van Today’s Tomorrow heeft GFH stelselmatig de wet overtreden.
Met gebruik van de vergunning van Today’s Tomorrow is het GFH Paraplufonds opgezet. Dit fonds stak het bij beleggers opgehaalde geld in onder andere teakhout.

GFH pleegt verschillende overtredingen

De rechter oordeelt dat GFH op verschillende manieren de wet heeft overtreden. Zo was er sprake van een belangenverstrengeling en een onjuist beloningsbeleid. De beleggingen in het teakhout werden gedaan in een fonds waar de heren achter GFH zelf betrokken bij waren. Ook werd het GFH Paraplufonds aangeboden door Visie Verzekeringen dat onderdeel is van de GFH-groep.

Passieve houding Smit bevordert de overtredingen

De rechtbank is het met de AFM eens dat Today’s Tomorrow verantwoordelijk is voor de overtredingen van GFH. Het fondshuis sloot een deal met GFH waarin het alle controle uit handen gaf. Hiermee heeft het bewust het risico genomen dat onder haar verantwoordelijkheid overtredingen zouden plaatsvinden. Naast Today’s Tomorrow zijn de fouten ook Cees Smit aan te rekenen. Hij is directeur en grootaandeelhouder van het fondshuis. Volgens de rechter heeft hij welbewust en in strijd met zijn wettelijke plicht het beheer en het beloningsbeleid volledig uit handen gegeven. Door de passieve houding die hij vervolgens heeft aangenomen heeft hij de overtredingen bevorderd. Smit was nauw betrokken bij GFH en wist dat de noodzakelijke procedures en maatregelen voor de bedrijfsvoering ontbraken. Dit was voor de AFM aanleiding voor een waarschuwingsgesprek dat plaatsvond in 2013. Dit gesprek heeft geen verandering in zijn passieve houding teweeg gebracht.

Rechter gaat niet mee in verweer, boete blijft staan

Zowel Smit als Today’s Tomorrow betogen dat de AFM hen geen boete had mogen opleggen. Door het sluiten van het GFH Paraplufonds heeft de AFM hen in 2016 al bestraft. De AFM besloot destijds het beleggingsfonds te sluiten omdat het twijfels had over de waarde van een deel van de beleggingen. Onder andere de teakhout belegging bleek, na onderzoek van een door de toezichthouder aangestelde curator, waardeloos te zijn. De rechter gaat niet mee in dit verweer. De boetes van €30.000 voor Cees Smit en €125.000 voor Today’s Tomorrow blijven staan. Today’s Tomorrow heeft haar vergunning om fondsen te beheren inmiddels ingeleverd en houdt zich nu enkel nog bezig met vermogensbeheer.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht in het Financieel Dagblad van 20 maart 2019.

Klik hier voor het vonnis van de Rechtbank Rotterdam

Financieel Recht Advocaten

Heeft u, al dan niet op advies van een beleggingsadviseur, belegd in het GFH Paraplufonds of een daaraan gelieerd fonds? En heeft u schade geleden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Wij procederen over de zorgplicht van aanbieders en beleggingsadviseurs van alternatieve beleggingen of beleggingsobjecten.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant