Nieuws: Beleggingsadviesbedrijf beboet door AFM: onvoldoende klantgegevens ingewonnen bij advies

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan Het Effectenhuis Commissionairs (HEC) een boete van ca. € 20.000,= opgelegd. HEC zou volgens de AFM tussen medio 2012 en eind 2015 beleggingsadvies hebben gegeven en als vermogensbeheerder hebben opgetreden, terwijl zij onvoldoende relevante informatie over haar klanten en hun beleggingsdoelstellingen had ingewonnen.

Informatie inwinnen verplicht bij beleggingsadvies en vermogensbeheer

In artikel 4:23 Wft is in grote lijnen bepaald dat een financiële onderneming bij advies of vermogensbeheer in het belang van de klant relevante informatie over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, dient in te winnen. HEC heeft aan deze norm niet voldaan volgens de AFM, waardoor zij niet kon vaststellen of de uitgevoerde transacties voldeden aan de beleggingsdoelstellingen van cliënten en of zij de daarmee gepaard gaande beleggingsrisico’s konden dragen en deze ook begrepen.

Overtreding kwam aan het licht bij marktbreed onderzoek naar kwaliteit beleggingsdienstverlening

In 2013 en 2014 heeft de AFM een marktbreed onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening. In dat kader zijn ook in 2015 bij verschillende beleggingsondernemingen, waaronder HEC, cliëntendossiers opgevraagd en beoordeeld. De toezichthouder ontdekte dat in een aantal dossiers van HEC onvoldoende relevante informatie over de financiële positie en beleggingskennis was opgenomen. In bijna alle onderzochte dossiers was sprake van een tekortkoming met betrekking tot informatie over doelstellingen en risicobereidheid van klanten.

HEC heeft verbetermaatregelen getroffen terzake cliënteninventarisatie

De AFM heeft in de opgelegde boete van ca. € 20.000,- rekening gehouden met de omstandigheid dat HEC in 2016 reeds verbetermaatregelen heeft getroffen waarmee in de toekomst een betere cliënteninventarisatie wordt gegarandeerd.

Klik hier voor het volledige AFM-besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan HEC.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden op uw beleggingen en bent u van mening dat u onvoldoende bent geïnformeerd over de risico’s en voorwaarden door een financieel dienstverlener of adviseur? Of is aan u een te risicovol beleggingsbeleid geadviseerd? Neem vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs en andere financiële dienstverleners. Klik hier voor een vrijblijvend eerste contact.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant